Projektu pieteikumu konkurss informācijas pasākumiem kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) jomā 2017. gadam

EK lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts (DG Agri) aicina pieteikties dotāciju – projektu pieteikuma konkursam informācijas pasākumiem kopējās lauksaimniecības politikas jomā 2017. gadam.

Par to, kādi nosacījumi pretendentam jāievēro, kādi dokumenti jāiesniedz, vairāk lasāms šeit: http://ej.uz/informeparlaukiem

Pieteikšanās līdz 2016. gada 15. decembrim!

Konkursa dalībniekiem sagatavoto informācijas pasākumu priekšlikumā jāparāda, kā KLP sekmē Komisijas politisko prioritāšu īstenošanu. Jāatceras, ka KLP ir visiem Eiropas iedzīvotājiem paredzēta politika, kas ietekmē viņu dzīvi ļoti daudzos veidos. Konkrēti, priekšlikumos jāapraksta KLP ieguldījums
---
nodarbinātības, izaugsmes un investīciju sekmēšanā lauku apvidos un dzīvotspējīgu lauku kopienu uzturēšanā visā Eiropas Savienībā,

ES 2030. gadam noteiktā klimata un enerģētikas satvara īstenošanā, īpaši pievēršoties lauksaimniecības un mežsaimniecības potenciālam pasākumos, kuru mērķis ir pielāgoties klimata pārmaiņām un tās mazināt

ilgtspējīgā lauksaimnieciskā ražošanā, kas atbilst prasībai panākt gan pārtikas nodrošinājumu, gan lauku vides aizsardzību, ieskaitot attiecībā uz ūdens kvalitāti un kvantitāti,

taisnīgas atlīdzības nodrošināšanā lauksaimniekiem no lauksaimniecības un pārtikas ķēdes, lai saglabātu Eiropas lauksaimnieciskās ražošanas dzīvotspēju un ģimenes saimniecības modeli nākotnē.

Informatīvo pasākumu mērķauditorija šajā gadījumā ir sabiedrība kopumā (īpaši jaunieši pilsētās) un/ vai lauksaimnieki un citas lauku teritorijās darbojošās personas.

http://ec.europa.eu/latvia/news/20161121_projektu_lv