Publicēti ziņojumi par vispārējās izglītības sistēmu struktūru un izglītības ilgumu Eiropā

Eurydice tīkls publicējis divas atjaunotas publikācijas par Eiropas izglītības sistēmu struktūru un obligātās izglītības ilgumu Eiropā. 

Ziņojums "Eiropas izglītības sistēmu struktūra 2016/17. Shematiskās diagrammas" sniedz informāciju par vispārējo izglītības sistēmu Eiropas valstīs no pirmsskolas līdz augstākajai izglītībai 2016./17. mācību un akadēmiskajā gadā. Publikācija ietver nacionālās shematiskās diagrammas un kartes, kuras attēlo galvenos pirmsskolas un obligātās izglītības modeļus.

Otrs ziņojums "Obligātā izglītība Eiropā 2016/17" koncentrēti vēsta par obligātās izglītības un apmācības ilgumu Eiropā, uzsverot šīs izglītības uzsākšanas un beigšanas vecumu, kā arī nodalot pilna laika un daļēja laika obligāto izglītību.

Informācija abās publikācijās aptver 43 Eiropas izglītības sistēmas 38 ES Erasmus+ programmas dalībvalstīs.

Pilns ziņojumu teksts angļu valodā pieejams Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapas sadaļā “Eurydice publikācijas”.