Saharova balva 2016

2016. gada Saharova balvas ieguvējas ir Nadia Murada un Lamija Adži Bašara

Pēc EP prezidenta Martina Šulca un politisko grupu līderu kopīgi pieņemtā lēmuma 27. oktobrī, par 2016. gada Saharova balvas par domas brīvību laureātēm kļuvušas jezīdu kopienas pārstāves Nadia Murada un Lamija Adži Bašara. Saharova balvas pasniegšanas ceremonija notiks Strasbūrā 14. decembrī.

 

Piešķirot šo balvu Nadiai Muradai un Lamijai Adži Bašarai "mēs parādām, ka viņu cīņa nav bijusi veltīga un ka mēs esam gatavi palīdzēt viņu cīņā pret grūtībām un nežēlību, ko veikusi tā sauktā Islāma Valsts, kuras vardarbībai daudzi cilvēki vēl joprojām ir pakļauti," uzstājoties plenārsēdē teica Martins Šulcs. "Viņas varēja aizbēgt uz Eiropu un atrast šeit patvērumu," viņš piebilda.

 

Nadia Murada un Lamija Adži Bašara

 

Nadia Murada Basē Taha un Lamija Adži Bašara  ir pārcietušas Islāma valsts (IS) seksuālu paverdzināšanu un pārstāv tās sievietes, kuras cietušas no IS īstenotās seksuālās vardarbības. Viņas arī uzstājas, publiski aizstāvot jezīdu kopienu Irākā -- reliģisko minoritāti, ko IS kaujinieki pakļāva genocīdam.

 

2014. gada 3. augustā IS nogalināja visus vīriešus L. Adži Bašaras un N. Muradas dzimtajā Kočo ciemā Sindžarā, Irākā. Visas gados jaunās sievietes, tostarp L. Adži Bašara, N. Murada un viņu māsas tika nolaupītas un turētas verdzībā seksuālai izmantošanai.

 

2014. gada novembrī N. Muradai izdevās izbēgt. Viņai palīdzēja kaimiņu ģimene, kas viņu slepus izveda no IS kontrolētās teritorijas, dodot iespēju doties uz bēgļu nometni Ziemeļirākā un vēlāk nokļūt Vācijā. Gadu vēlāk, 2015. gada decembrī, N. Murada uzstājās ar saviļņojošu runu ANO Drošības padomes pirmajā cilvēku tirdzniecības jautājumam veltītajā sesijā, stāstot par pārciesto. 2016. gada septembrī viņa kļuva par pirmo UNODC labas gribas vēstnieci cilvēku tirdzniecību pārdzīvojušo personu cieņas jautājumos un ir piedalījusies pasaules līmeņa un vietēja mēroga atbalsta iniciatīvās, lai veicinātu informētību par neskaitāmu cilvēku kā tirdzniecības upuru ciešanām.

 

Balvai viņas izvirzīja sociālistu un demokrātu politiskā grupa. Nadia Murada tika nominēta arī no liberāļu un demokrātu apvienības.

 

Vairāk lasīt šeit