Starptautiskās sadarbības iespējas

25.novembrī Valmieras EDIC piedalās Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku izglītības jomā, metodiķu seminārā Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādē "Kārliena".

Darba kārtība:

11.30-12.00 – Ierašanās

12.00-14.00 - Problēmas normatīvo aktu prasību ievērošanā (E.Uzare, IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta vecākā referente)

14.00 – 14.30 -Pusdienas

14.30 -15.00 - Starptautisko projektu iespējas (M.Šķēle)

15.00-15.15 - PII „Sprīdītis” pieredzes stāstījums par dalību Comenius projektā

15.15-15.30 - PII „Kārliena” pieredzes stāstījums par dalību Comenius projektā

15.30- 16.00 - PII „Kārliena” telpu apskate