Tiek uzsākta Eiropas mēroga kampaņa veselības veicināšanas atbalstam

Eiropas Komisija uzsākusi kampaņu “HealthyLifestyle4All”, kuras mērķis ir vispārēji veicināt veselīgu dzīvesveidu, tai skaitā dažādās paaudzēs un sociālajās grupās, ar mērķi uzlabot Eiropas iedzīvotāju veselību un labbūtību. Šajā divu gadu kampaņā sports un aktīvs dzīvesveids ir sasaistīti ar veselības, pārtikas un citām rīcībpolitikām, iesaistot pilsonisko sabiedrību, nevalstiskās organizācijas, valsts, vietējās un reģionālās iestādes un starptautiskās struktūras.

Komisija kā kampaņas koordinatore nākamajos divos gados īstenos vairākus pasākumus, piemēram, tā iecerējusi:

  1. palielināt finansējumu veselīga dzīvesveida projektiem programmā “Erasmus+”, “Apvārsnis Eiropa” un “ES – veselībai”. 2021.–2027. gada periodā sporta jomas darbībām programmā “Erasmus+” atvēlēti 470 miljoni eiro, pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” – 290 miljoni eiro, bet programmā “ES – veselībai” – 4,4 miljoni eiro;
  2. izveidot jaunu #BeActive paaudžu balvu, ar kuras palīdzību tiks atzīta sporta nozīme dažādos vecumos;
  3. izstrādāt vēža profilaksei veltītu ES mobilo lietotni, lai palielinātu informētību par veselīga dzīvesveida nozīmi vēža profilaksē un sekmīgāk sasniegtu Eiropas Vēža uzveikšanas plāna mērķus;
  4. izstrādāt un atjaunināt pārtikas sastāvdaļu datubāzi, kurā būs informācija par ES pārdoto apstrādāto pārtikas produktu uzturvērtību ar mērķi popularizēt veselīgus pārtikas produktus un samazināt mazāk veselīgu pārtikas produktu (produktu ar augstu cukura, tauku un sāls saturu) patēriņu. Šo mērķi palīdzēs sasniegt arī obligāts saskaņotais uzturvērtības marķējums iepakojuma priekšpusē un ES Rīcības kodekss par atbildīgu pārtikas uzņēmējdarbības un tirgvedības praksi, kas stājās spēkā 2021. gada jūlijā;
  5. risināt jautājumu par veselīgu un ilgtspējīgu uzturu un fizisko aktivitāšu un garīgās veselības nozīmi. Šajā sakarā Komisija pārskatīs ES programmu skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu un savā ieteikumā par izglītību racionalizēs veselīga dzīvesveida koncepciju;
  6. atbalstīt pierādījumos balstītas veselīga dzīvesveida rīcībpolitikas veidošanu ar Veselības veicināšanas un slimību profilakses zinību vārtejas un Vēža zināšanu centra palīdzību.

 

Plašāka informācija par kampaņas tvērumu: ES veselīga dzīvesveida kampaņa (europa.eu)