Vairāk nekā 20 miljoni cilvēku visā pasaulē joprojām kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem

Cilvēku tirdzniecība joprojām ir realitāte un ienesīgs noziegums 21. gadsimtā: vairāk nekā 20 miljoni cilvēku tiek pārdoti seksuālai izmantošanai, piespiedu darbam un citiem mērķiem, kas rada 117 miljardus eiro peļņu gadā. Kas notiek Eiropas Savienībā? Uzziniet vairāk par pašreizējo situāciju un atklājiet, ko ES un Parlaments dara, lai cīnītos ar cilvēku tirdzniecību.

"Pirms pieciem gadiem ES spēra milzīgu soli, kad stājās spēkā direktīva pret cilvēku tirdzniecību, bet mēs vēl joprojām neesam pietiekoši vienoti mūsu pieejā, jo dati liecina, ka cilvēku tirdzniecības upuru skaits turpina pieaugt," norādīja Katrīna Bīrdere (Catherine Bearder, ALDE, Lielbritānija ), kas ir EP rezolūcijas ziņotāja par 2016. gada cilvēku tirdzniecības apkarošanas direktīvas īstenošanu.

Situācija Eiropas Savienībā

2012. gadā ES dalībvalstis ziņoja kopumā par 10 998 reģistrētiem, identificētiem un iespējamiem cilvēku tirdzniecības upuriem. Sievietes un meitenes veido 95% no visiem cilvēku tirdzniecības upuriem seksuālai izmantošanai, vīrieši veido 70% no reģistrēto upuru skaita darbaspēka ekspluatācijā. Lielākā daļa identificēto upuru un aizdomās turēto noziedznieku Eiropas Savienībā ir ES pilsoņi.

Eiropas Parlaments pret cilvēku tirdzniecību

Direktīva pret cilvēku tirdzniecību, kas pieņemta 2011. gadā, ietver gan profilakses un novēršanas pasākumus, gan pasākumus cietušo atbalstam un likumpārkāpēju kriminālvajāšanai. ES ir arī stratēģija (2012.-2016. gadam) ar 40 dažādiem pasākumiem pret cilvēku tirdzniecību, kā arī ES koordinators, lai veicinātu stratēģijas īstenošanu.

Divās rezolūcijās, kas pieņemtas 2016. gada maijā un jūlijā, Eiropas Parlaments novērtēja pašreizējos Eiropas tiesību aktus, lai apkarotu cilvēku tirdzniecību un ieteica vairākus pasākumus, lai uzlabotu situāciju. Deputāti aicināja dalībvalstis labāk īstenot spēkā esošos likumus un izstrādāja labāku atbalstu cietušajiem.

Kā norādīja K. Bīrdere: “Bēgļu krīze padara jautājumu par cilvēku tirdzniecību vēl aktuālāku un mums jādara viss iespējamais Eiropā, lai aizsargātu daudzos tūkstošus neaizsargātu nepilngadīgo, kas palikuši bez pieaugušo uzraudzības un tādā veidā ir īpaši pakļauti cilvēku tirdzniecības draudam.”

Pirmo reizi cilvēku tirdzniecības apkarošanas diena tika aizsākta 2007. gadā pēc Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas priekšlikuma.