Vairāk nekā puse ES patērētāju iepērkoties domā par ietekmi uz vidi

Šodien Eiropas Komisija nāca klajā ar patērētāju apstākļu pārskata 2019. gada izdevumu. Tas liecina, ka kopumā plaisa patērētāju apstākļos starp dažādiem ES reģioniem samazinās, ka patērētāji ir labāk informēti par savu ietekmi uz vidi un ka patērētāju aizsardzības noteikumi ļauj uzticēties tirgum.

ES tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova teica: “Kā liecina jaunākie skaitļi, vairāk nekā 70 % patērētāju paļaujas, ka mazumtirgotāji ievēro viņu tiesības, taču tie arī rāda, ka darbs pie patērētāju apstākļu un uzticēšanās uzlabošanas ir jāturpina. Uz patērētājiem orientētais jaunais kurss patiešām tālāk paplašinās patērētāju un iestāžu iespējas. Esmu gandarīta, ka patērētāji iepērkoties arvien vairāk apzinās savu ietekmi uz vidi. Ziemassvētku laikam tuvojoties, es aicinu visus patērētājus sadarboties ar uzticamiem tirgotājiem, apzināties savas tiesības un iepirkties atbildīgi.”

Galvenie secinājumi

  • Pieaugot izpratnei par klimata sasilšanu un plastmasas piesārņojumu pasaulē, aptaujā konstatēts, ka arvien lielāka ES patērētāju daļa apsver savu pirkumu ietekmi uz vidi. Par vidi vairāk domā ES patērētāji Dienvideiropā (59 %) un Austrumeiropas valstīs (57 %). Pārliecinošs mazumtirgotāju vairākums (71 %) uzskata, ka viņu nozarē apgalvojumi par produktu vai pakalpojumu ietekmi uz vidi ir uzticami.
  • Patērētāju apstākļi Rietumeiropā pasliktinās, bet turpina uzlaboties citās ES daļās, un ES dienvidu un austrumu valstīs samazinās atšķirība no ES vidējā rādītāja. Tomēr atšķirība starp visvairāk (Zviedrija ar 71 %) un vismazāk punktu ieguvušo valsti (Horvātija ar 53 %) joprojām ir ievērojama.
  • Vairāk nekā 70 % ES patērētāju tic, ka mazumtirgotāji ievēro viņu tiesības. Šai tendencei atbilst arī vairāk nekā 70 % mazumtirgotāju uzskats, ka ievērot patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanu ir viegli. Turklāt lielākā daļa ES mazumtirgotāju pozitīvi vērtē patērētāju aizsardzības un ražojumu drošības tiesību aktu izpildi savā nozarē. Augstākais vērtējums dots ražojumu drošības tiesību aktu izpildei, kurā trīs ceturtdaļas mazumtirgotāju valsts iestāžu uzraudzības darbu novērtē pozitīvi.
  • To patērētāju skaits, kuri iepērkas tiešsaistē, 2018. gadā ir sasniedzis aptuveni 60 % un turpina pieaugt par spīti lielajām atšķirībām — no 84 % Dānijā līdz aptuveni 20 % Rumānijā un Bulgārijā. Tomēr patērētāju uzticība pārrobežu pirkumiem no citām ES valstīm (48 %) ir ievērojami zemāka nekā iekšzemes pirkumiem tiešsaistē (72 %).

Vairāk lasīt šeit