Valsts atbalsts: Komisija pieņem pārskatītas reģionālā atbalsta pamatnostādnes

Eiropas Komisija ir pieņēmusi pārskatītās ES pamatnostādnes par reģionālo valsts atbalstu (“reģionālā atbalsta pamatnostādnes”), kurās paredzēti noteikumi, saskaņā ar kuriem dalībvalstis uzņēmumiem var piešķirt valsts atbalstu, lai atbalstītu nelabvēlīgā situācijā esošu ES apgabalu attīstību un tajā pašā laikā starp dalībvalstīm nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Pārskatītās pamatnostādnes stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēte Vestagere, kas atbild par konkurences politiku, sacīja: “Šodien pieņemtās jaunās reģionālā valsts atbalsta pamatnostādnes ļaus dalībvalstīm atbalstīt vismazāk attīstītos Eiropas reģionus ceļā uz vienlīdzību un samazināt ekonomiskās labklājības, ienākumu un bezdarba atšķirības. Šie kohēzijas mērķi ir mūsu Savienības pamatā. Mēs esam palielinājuši arī dalībvalstu iespējas atbalstīt reģionus, kas saskaras ar pārkārtošanās vai strukturālām problēmām, piemēram, iedzīvotāju skaita samazināšanos, lai pamatnostādnes pilnībā veicinātu zaļo un digitālo pārkārtošanos, vienlaikus nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp dalībvalstīm.”

Pārskatītajās reģionālā atbalsta pamatnostādnēs ir iekļauti vairāki mērķorientēti pielāgojumi, lai panāktu vienkāršošanu un atspoguļotu iepriekšējo noteikumu piemērošanā gūto pieredzi, kā arī lai atspoguļotu jaunas politikas prioritātes, kas saistītas ar Eiropas zaļo kursu un Eiropas industriālo un digitālo stratēģiju.

Plašāk par pārskatītajām pamatnostādnēm šeit