Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā publicēts rokasgrāmatas “Mobilitātes konsultācijas” tulkojums latviešu valodā.

Rokasgrāmata ir paredzēta karjeras atbalsta speciālistiem, kas sniedz konsultācijas mobilitātes jautājumos. Šo metodisko līdzekli izstrādājuši Euroguidance sadarbības tīkla dalībnieki, lai dalītos savā pieredzē.

Ar rokasgrāmatas tulkojumu var iepazīties VIAA mājaslapas sadaļā Euroguidance » Karjeras speciālistiem.