Ziņojums apstiprina SURE panākumus darbvietu un ienākumu aizsardzībā

Komisija ir publicējusi pirmo sākotnējo novērtējumu par ietekmi, ko rada SURE – instruments 100 miljardu eiro apmērā, kas paredzēts Covid-19 pandēmijas skarto darbvietu un ienākumu aizsardzībai.

Ziņojumā secināts, ka SURE ir sekmīgi amortizējis Covid-19 krīzes smagās sociālekonomiskās sekas. Tas ir palīdzējis nodrošināt, ka bezdarba pieaugums saņēmējās dalībvalstīs krīzes laikā ir bijis ievērojami mazāks nekā pasaules finanšu krīzes laikā, neraugoties uz to, ka tās piedzīvoja lielāku IKP samazinājumu.

SURE instruments ir svarīgs elements Komisijas visaptverošajā stratēģijā iedzīvotāju aizsardzībai un Covid-19 pandēmijas graujošo sociālekonomisko seku mazināšanai. Ar to sniedz finansiālu atbalstu aizdevumu veidā, ko ES ar izdevīgiem nosacījumiem piešķir dalībvalstīm, lai finansētu valstu saīsināta darba laika shēmas un citus līdzīgus pasākumus nolūkā saglabāt nodarbinātību un atbalstīt ienākumus, jo īpaši pašnodarbinātām personām, un dažus ar veselību saistītus pasākumus. Komisija līdz šim ir ierosinājusi finansiālu atbalstu 90,6 miljardu eiro apmērā 19 dalībvalstīm. SURE joprojām var darīt pieejamu finansiālo palīdzību vairāk nekā 9 miljardu eiro apmērā, un dalībvalstis joprojām var iesniegt atbalsta pieprasījumus. Komisija ir gatava izvērtēt papildu finansējuma pieprasījumus no dalībvalstīm, reaģējot uz Covid-19 infekciju skaita pieaugumu un jauniem ierobežojumiem.

 

Vairāk lasīt šeit