Eiropas izaicinājums 2021 aktivitātes

Īsumā par projektu 

Pilotprojektā iesaistītās bibliotēkas diskutēja ar savām kopienām, lai identificētu  konkrētus, vietējā kontekstā nozīmīgus izaicinājumus un ,izmantojot esošo kultūras publisko infrastruktūru, sekmēt risinājumu izstrādi. Tā nostiprinot publisko bibliotēku lomu kā drošu un atvērtu vietu, kur risināt vietējās kopienas jautājumus.
Iesaistītās bibliotēkas: Valmieras bibliotēku (Latvija), DOKK1 Orhūsas publisko bibliotēku (Dānija), Berlīnes centrālo un reģionālo bibliotēku (Vācija), Gentes De Krook bibliotēku (Beļģija), Kraņas pilsētas bibliotēku (Slovēnija) un Jordi Rubio i Balaguer bibliotēku (Spānija).

 

Valmieras bibliotēkas izaicinājums 


Latvijā 2021. gadā viens no nozīmīgākajiem notikumiem bija administratīvi teritoriālā reforma, un Valmieras novads pēc reformas ir viens no lielākajiem novadiem Latvijā. Aktīvi iedzīvotāji un vietējās iniciatīvas nodrošina pamatu plašākai izpratnei par katras personas nozīmību savas vietas, nācijas un Eiropas nākotnes attīstībā. Valmieras bibliotēka kā projekta mērķi izvirzīja darbu ar dažādām jaunā novada kopienām, lai veicinātu iedzīvotāju kopības un piederības izjūtu jaunajam novadam un veicinātu aktīvo cilvēku tīklošanos.
 

Aktivitātes: 

9.05.2021 Atklāšanas pasākums 

13.07.2021 Tikšanās ar dažādiem Valmieras novada pārstāvjiem 2021. gada jūlijā

29.07.2021 “Jāņparka apkaimes stāsti”

27.08.2021   Sarunas pie zupas katla

Video sižeti par bibliotēku darbības virzieniem un sadarbību ar vietējām kopienām

24.11.2021 Sarunu vakars “Līdzdalība = Dzīvesprieks”

18.02.2022 Priekšlasījums „Cilvēks, kas ieiet istabā”

25.02.2022 Saruna par mākslas mediatoriem un laikmetīgo mākslu

09.05.2022 Noslēguma pasākums