Viņpus

24.09.2014. Jura Helda dzejoļu krājuma "Viņpus" atvēršanas svētki.