Ģimeņu rīts "Gatavosimies Ziemassvētkiem"

Fotogrāfiju autores Inga Grāvele un Ilze Karsa.