Jaunumi

Nasims Nikolass Talebs

Antitrauslums

 

Mūsu pārspīlētā vēlme prognozēt, cenšanās visu paredzēt uz priekšu un pēc iespējas labāk tam sagatavoties novedusi pie pretējā. Vēstures notikumi, ar kuriem pēdējos gados sastopas Latvija un daudzas citas valstis pasaules mērogā, mums skaudri parāda, ka cilvēces vēsture un attīstība nevirzās vienmērīgā progresa spirālē tikai augšup. “Diemžēl neparedzētais atgadās – un tas ir paredzami,” raksta N. N. Talebs. Taču mēs visi redzam, cik nesagatavoti un trausli esam pēkšņos šokējošos un ilgstoši neskaidros apstākļos, kad līdzšinējie privātie vai uzņēmējdarbības plāni nepārprotami vairs nevar tikt ieviesti dzīvē un ātri jāmeklē un jāatrod citi veidi, kā pārkārtoties, dzīvot un strādāt citādi. Tomēr ir cilvēki, kuri šādos apstākļos spēj justies komfortabli, ātri pielāgoties un atrast papildu iespējas. Šādās situācijās izdzīvo un pielāgojas tie, kuriem piemīt antitrauslums – spēja pieņemt neprognozējošus lēmumus un atrast labākus scenārijus un risinājumus, nekā iepriekš – mierīgos un paredzamos apstākļos. Grāmatas autors, vērtējot sabiedrības norises, novērojis interesantas sakarības un uzkonstruējis shēmu, kas palīdz labāk izprast, kas ir antitrauslums un kā to iemantot, lai mēs mainītu ierastās domāšanas un rīcības shēmas un kļūtu veiksmīgāki. Dažādās dzīves un vēstures situācijās, tās dziļāk paanalizējot, tiek atklātas antitrausluma dažādās iespējas un izpausmes. 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs