Jaunumi

Dace Bole

Kā panākt darbinieku uzplaukumu

 

Saturs: Darbinieku garīgās labklājības un vērtīborientētas personāla vadības teorijas ; Garīgās labklājības kategorijas atspoguļojums ; Garīgā labklājība sociālās atbildības kontekstā ; Garīgās labklājības un vērtību mijiedarbība ; Garīgo labklājību ietekmējošie faktori ; Vērtību teorijas pielietojums personāla vadības pētījumos ; Vērtīborientācija kā darbinieku garīgās labklājības veicināšanas pieeja ; Vērtīborientētas personāla vadības sistēma

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs