Jaunumi

Karš un sabiedrība Latvijā 1914-1920

 

Saturā: I. KARA IZRAISĪTIE PROCESI. Latvijas iedzīvotāju skaita un sastāva izmaiņas militāro un politisko procesu iespaidā 1914.-1920. gadā - priekšstati un realitāte / Ēriks Jēkabsons. Kara izraisītā krīze: civilā noziedzība Latvijas Republikā Neatkarības kara laikā / Aiga Bērziņa. Kara izraisītā krīze: epidēmiskās infekcijas slimības / Inna Gīle. Dzīve okupācijā. Vācijas militārā pārvalde Latvijā 1915.-1918. gadā / Klāvs Zariņš. Pārtikas faktors Latvijā Pirmā pasaules kara un Neatkarības kara laikā 1914.-1920. gadā / Ēriks Jēkabsons. II. KARŠ UN SABIEDRĪBAS GRUPAS. Karš un izmaiņas dzimšu attiecībās: sieviešu politiskā darbība / Ineta Lipša. Starp ierakumiem un auditoriju. Latviešu studenti ilgstoša militāra un politiska konflikta apstākļos 1914.-1918. gadā / Valters Ščerbinskis. Latvieši Rietumeiropā, Amerikā un Austrālijā: attieksme pret norisēm dzimtenē (1914-1920) / Kristīne Beķere. Pirmais pasaules karš un tradīcijas / Ilze Boldāne-Zeļenkova.

 

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs