Jaunumi

Reuss Meru

Paradīzes vara

Grāmata ir par mums - cilvēciskām būtnēm. Par to, kā ar niecīgām un apšaubāmām zināšanām par sevi un pasauli, nekontrolējot savas tieksmes un neizprotot ap mums notiekošos procesus, mēs cauri gadsimtiem būvējam dzīvi. Racionālā skepticisma caurstrāvotās pārdomās par civilizāciju veidojošo faktoru - reliģijas, varas, naudas - izcelsmi un būtību autors rod pamatojumu grāmatā paustajam pieņēmumam par cilvēces parazitāro raksturu. Daudzie uzdotie un neatbildētie jautājumi kalpo kā pamudinājums visiem varošajiem piebiedroties un apvienoties lielā meklētāju tautā.

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri 

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs