Jaunumi

Vālmīki

Rāmājana

Sigma Ankrava stāsta, ka "Rāmājana", burtiskā tulkojumā no sanskrita "Rāmas ceļš", ir vecākais no diviem senās Indijas epiem. Par tā teksta autoru tiek uzskatīts svētnieks Vālmīki. Pēc valsts neatkarības iegūšanas 1949. gadā indiešu sanskritologi izvirzīja mērķi attīrīt epa tekstu no gadu gaitā radītajiem uzslāņojumiem. Pētnieki analizēja gan divus tūkstošus "Rāmājanas" tekstu, kas pierakstīti uz palmu lapām, gan citus variantus dažādās Dienvidāzijas tautu valodās, līdz vienojās par sanskrita dzejas tekstu kompilāciju, ko nosauca par pamattekstu. Tieši tas ir ņemts par pamatu pārstāstam latviešu valodā.

Bibliotēkā pieejamie eksemplāri

Pilns jaunieguvumu saraksts

Jaunieguvumu arhīvs