International Network of Emerging Library Innovators - Cohort 2 (INELI)

„Starptautiskais bibliotēku inovatoru tīkls” ir Bila un Melindas Geitsu fonda atbalstītās Globālo bibliotēku (The Global Libraries) organizācijas iniciatīva. Valmieras bibliotēka, līdz ar vairāk kā 27 pasaules valstu bibliotēkām no visiem kontinentiem tajā bija iesaistīta no 2013. līdz 2015. gadam. Pamatdoma bija izveidot tīklu ar mērķi vienot profesionāļus un dot iespēju tiem izpētīt jaunas idejas, eksperimentēt ar jauniem pakalpojumiem un mācīties vienam no otra,  veidojot kopīgu redzējumu par publiskajām bibliotēkām 21. gadsimtā un nodrošinot prasmes, kas vajadzīgas, lai īstenotu šīs vīzijas savā valstī. Apmācības un komunikācija tīklā 3 gadu garumā pāsvarā notika attālināti ar tehnoloģiju palīdzību: videokonferences, e-apmācības, taču, kā uzskatīja organizatori, dalībnieku tikšanās un saskarsme klātienē attīsta uzticību, sekmē partnerību, un nosaka sadarbības panākumus, tādēļ reizi gadā visi tīkla dalībnieki sabrauca uz kopīgu tikšanos.