Kā kļūt par bibliotēkas lietotāju

Reģistrējoties līdz 18 gadiem jāuzrāda bērna/jaunieša dzimšanas apliecība vai personu apliecinošs dokuments un likumīgā pārstāvja personu apliecinošs dokuments – eID karte vai pase.  Likumīgajam pārstāvim būs jāaizpildaLIETOTĀJA REĢISTRĀCIJAS ANKETA - Galvojums”. To iespējams izdarīt arī attālināti, nosūtot aizpildīto veidlapu uz e-pastu [email protected], parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. 

Reģistrētiem Lietotājiem divu nedēļu laikā bez maksas izgatavos Lietotāja karti, kas dod tiesības izmantot Bibliotēkas krājumu un sniegtos pakalpojumus atbilstoši Noteikumiem. Lai saņemtu savu Lietotāja karti, klientam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Lietotājs karti uzrāda katrā Bibliotēkas apmeklējuma reizē. Lietotāja karte ir dokuments, kuru Lietotājam nav tiesības nodot izmantošanai citai personai. Lietotāja kartes pazaudēšanas gadījumā karti atjauno par samaksu, atbilstoši Pašvaldības domes lēmumam par maksas pakalpojumiem Bibliotēkā.

 

Jau reģistrētam lietotājam, Lietotāja kartes funkcijas var pildīt arī:

  • skolēna apliecība;
  • eID karte;
  • citas Kopkataloga dalībbibliotēkas izsniegta Lietotāja karte.

Personas datu, kontaktinformācijas izmaiņu gadījumā Bibliotēka jāinformē kārtējā apmeklējuma reizē.

 

Iestādes “Valmieras bibliotēka” lietošanas noteikumi:

Lietošanas noteikumu pilns teksts pieejams šeit.