Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB)

 

Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) dibināta 1923.gadā un ir suverēna brīvprātīga profesionāla organizācija, kas uz kopēju interešu pamata apvieno personas, kas saistītas ar bibliotēku darba praksi, teoriju, darba organizāciju, kā arī personas, kas darbojas saskarnozarēs vai citās jomās.
Kopš 1929.gada LBB ir Starptautiskās Bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)) locekle un darbojas kā Latvijas bibliotekāru pārstāvis šajā starptautiskajā organizācijā.

Biedrības galvenie mērķi:

  • vienot Latvijas bibliotekārus kopīgu ideju un interešu aizstāvībai,
  • veicināt nozares teorētisko un lietišķo attīstību,
  • piedalīties bibliotekāro likumu izstrādē, nozares standartu veidošanā, bibliotekārās izglītības pilnveidošanā,
  • aktivizēt bibliotekāru starptautisko sadarbību un profesionālo izaugsmi,
  • vērsties pret jebkādiem informācijas ierobežojumiem, sekmēt tās brīvu pieejamību bibliotēkās.

Valmieras bibliotēkas un Valmieras novadu bibliotekāri kopš 1998.gada darbojas  LBB Vidzemes nodaļas sastāvā, katru gadu radoši piedalās tradicionālajos saietos, konferencēs, semināros. 

http://www.bibliotekari.lv