Mārīte Pētermane. Cūku pupu zupa žīdiņā

Mārīte Pētermane. Cūku pupu zupa žīdiņā.