Mazsalacas MRS pārstāvji, akcijas dalībnieki pirms akcijas stāv ceļa malā. Imants Grāmatiņš, Viktors Katkevičs? (dzīvojis “Parkmaļos”), Mazsalacas MRS virpotājs Ojārs Andersons. Foto: Māris Zariņš

Katalogs: 
Mediju datubāze