Kolhoza “Skaņaiskalns” pārstāvji akcijā “Baltijas ceļš”. Foto: Gunārs Zunda.

Katalogs: 
Mediju datubāze