Kolhoza “Mazsalaca” 20 gadu jubilejas pasākums, 1968. gads

Kolhoza “Mazsalaca” 20 gadu jubileja. 1. rindā no kreisās sēž bijušie kolhoza priekšsēdētāji: 1. Jānis Lakstīgala, 2. Kārlis Šics, 3. Pēteris Vāravs, 4. Alfrēds Zvejnieks, 5. Jānis Hincenbergs, 6. Arvīds Pārups, 7. Helēna Lūsīte. 2. rindā skolotājs Imants Reinalds, Jānis Osis, Edvīns Etmanis, -, Šteins, Jostsons, Ruta Lūse (1. rindā 1. no kreisās). Foto 1968. g. Mazsalacas kultūras namā. Foto no Valmieras muzeja krājuma materiāliem, inv.nr. 37242

 

Katalogs: 
Mediju datubāze » Novadpētniecība » Attēli
418.37 KB Lejupielādēt