Kolhoza “Mazsalaca” kolhoznieki talkā, ap 1970. gadu

Kolhoza “Mazsalaca” kolhoznieki “Priedes” parka tīrīšanas talkā: sēž no labās uz kreiso 1. Karlīne Spunde, 2. Ieva Liepiņa, 3. Helēna Lūsīte, 4. Anna Šulce, 5. Edīte Paegle, stāv no kreisās 1. -, 2. Pēteris Vāravs, 3. Jānis Rudiņš, 4. Kārlis Ķūrēns, 5. Emma Puķīte, 6. Emma Krumholce, 7. Betija Bērziņa. Foto ap 1970.g.

Foto no Valmieras muzeja krājuma materiāliem, inv.nr. 37241

Katalogs: 
Mediju datubāze » Novadpētniecība » Attēli
5.14 MB Lejupielādēt