Literārs sarīkojums veltīts K. Skalbes 100. atceres dienai. 1979. gads

Literārs sarīkojums veltīts Kārļa Skalbes 100. atceres dienai. Goda prezidijā (no kreisās) arodkomitejas pr-tāja Ruta Roķe, kluba pad. loc. Arvīds Rihters, bibliotēkas pad. loc. Vilis Stukuls, saimniecības direktors Laimonis Zālītis, ciema izpildkomitejas pr-tājs Arvīds Židavs, Burtnieku partijas org. sekretārs Vladimirs Smirnovs. Runā bibliotekāre Aīda Seņkāne. 1979. gads. 

Katalogs: 
Mediju datubāze » Novadpētniecība » Attēli
714.78 KB Lejupielādēt