Bērzaines (Jaunburtnieku) saieta nama 100 gadu jubilejas dievkalpojums. 2011. gads

Jānis Vanags - Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps, Aldis Kalcenavs  - Burtnieku Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs- Bērzaines (Jaunburtnieku) saieta nama 100 gadu jubilejas dievkalpojumā, jaunā interjēra iesvētīšanā un Vasarsvētku dievkalpojumā. 2011. gads

Katalogs: 
Mediju datubāze » Novadpētniecība » Attēli
4.85 MB Lejupielādēt