Ipiķu ciema jauktais koris

Ipiķu ciema jauktais koris. Pirmā rinda no kreisās: 1. Gita More, 2. Vizma Lāne, 3. Dina Čukure, 4. Dzidra vai Astra Baumane (jo bijušas dvīnes), 5. Ligita Puikāne, 6. Daina Skalberga, 7. nezināma, 8. Inese Bambāne (dz.Zaķe) 9. Regīna Liepiņa (dzim.Zaķe) 10. nezināma. Otrā rinda no kreisās: 1. Milda Šica, 2., 3., 4., 5., 6., nezināmi, 8. Centa Zaķe, 9. Zenta Lezdiņa, 10. Valda Zilpauša, 11. Maiga Zilpauša. Trešā rinda: 1. nezināms, 2. Rihards Čukurs, 3. Andris Kauliņš, 4. Arvīds Lāns, 5. nezināms, 6. Imants Zaķis, 7. Māris Bokmanis, 8. Andris Leviatāns. Ceturtā rinda no kreisās: 1. Jānis Bērziņš. 2., 3., 4., 5. nezināmi, 6. Dzintars Leviatāns 7. Kārlis Baumanis. 8. Jānis Zilpaušs.

 

Katalogs: 
Mediju datubāze » Novadpētniecība » Attēli
468.85 KB Lejupielādēt