Laulību reģistrācija Ipiķu ciema padomē

Kāzas: laulājas Ināra Kauce un Vilnis Sermuss. Liecinieki Daina un Vilnis Skalbergi. 

Katalogs: 
Mediju datubāze » Novadpētniecība » Attēli
344.64 KB Lejupielādēt