Mujāņu Izglītības biedrības deju kolektīvs. 20. gs. 30. gadi

Mujānu Izglītības biedrības deju kolektīvs. 20.gs. 30. gadi.Pirmā rindā  no kreisās Irma Deruma, Helēna Verne, Alma Puriņa, Eduards Pavasars, pianiste Elvīra Bērziņa, Skaidrīte Mīlenberga, Nellija Kalvīte.Otrā rindā Anna Brambāta, Anna Skrastiņa, Lilija vernere, Zenta Ozola, Alma Jakenfelde, Alvīne Svika. Foto no Birutas Zviedrānes personīgā arhīva

Katalogs: 
Mediju datubāze » Novadpētniecība » Attēli
1.32 MB Lejupielādēt