Daudža lūgšanu kambaris, 2001. gada ziemā

Daudža lūgšanu kambaris, 2001. gada ziemā. Foto Santa Paegle.

Katalogs: 
Mediju datubāze » Novadpētniecība » Attēli