Mūžizglītības kurss "Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība"

 

No 2018.gada novembra līdz 2019.gada aprīlim reizi mēnesī, sestdienās, jebkāda vecuma un nodarbošanās interesenti Valmieras integrētajā bibliotēkā tika aicināti apmeklēt Valmieras pilsētas pašvaldības un Valmieras bibliotēkas piedāvātu bezmaksas mūžizglītības kursu “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība”.

Piecu nodarbību garumā kursa apmeklētājiem bija iespēja uzzināt vairāk par pasaules vides un sabiedrības attīstības aktualitātēm, izprast šo procesu savstarpējās kopsakarības, ietekmi uz katra indivīda dzīvi. Kursa mērķis ir iedvesmot un iedrošināt pārmaiņām dzīvesveidā, lai ikdienu padarītu līdzsvarotāku, dzīvojot saskaņā ar savām, sabiedrības, dabas un vides vajadzībām.

Kursa lektori bija noteikto tēmu profesionāļi, kas sniedza ieskatu kursā ietverto jautājumu aktualitātē, kā arī piedāvāja praktiskus uzdevumus. Kurss rosināja izvērtēt dalībnieku dzīvesveidu nodarbības tēmas kontekstā, praktiskie uzdevumi piedāvāja ērti lietojamus risinājumus ikdienas paradumu maiņai.

Interesenti bija aicināti apmeklēt gan atsevišķas nodarbības, lekcijas par sev interesējošām tēmām, gan apmeklēt visu kursu kopumā. Apmeklējot vismaz 75% no visām nodarbībām, bija iespējams saņemt kursa apmeklējuma apliecinājumu.

 

1. Ievadnodarbība

2. nodarbība "Vide un veselība"

3. nodarbība "Kāds garīgums mums ir nepieciešams?"

4. nodarbība Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”

5. nodarbība "Pašattīstība. Ceļā uz līdzsvarotu dzīvi jau šodien"