Iepazīšanās ar Hermaņa Enzeliņa grāmatas "Skati Valmieras pilsētas, draudzes un novada pagātnē" atkārtoto un papildināto izdevumu

09.Maijs