Jautro un kuriozo stāstu vakars “Ar smaidu par kaimiņu būšanu”

13.Feb

 

No 13. līdz 15. februārim norisināsies jau piektais Vidzemes stāstnieku festivāls “Stāsti krēslā”, pulcējot stāstniekus no visas Latvijas, tostarp Valmieras. 

 

Šogad festivāla uzmanības centrā būs kaimiņu jeb nāburgu attiecību daudzveidīgie aspekti. Tas ietver sadzīvošanu un savstarpējo atbalstu, kā arī grūtumu, ko rada nesaticība kaimiņu starpā. Te iederēsies arī stāsti par atšķirīgu kultūru līdzāspastāvēšanas pieredzi Vidzemē, īpaši Igaunijas pierobežā. Ar kaimiņattiecībām saistīto stāstu izstāstīšana publiskā telpā padara tos par kopienas kolektīvo atmiņu, sekmē labu kaimiņattiecību pieredzes pārmantošanu nākamajās paaudzēs kā dzīvesziņu un dzīves pamatvērtību. Festivāla norisēs īpaša vērība tiks pievērsta Rūjienas izloksnē stāstītiem stāstiem, kas tiks dokumentēti stāstīšanas situācijās un popularizēti publiskajā telpā.

Laikam ejot, arī festivāls pārtopot un mainās. Ar šo gadu festivāls kļūst par ziemas festivālu, kas norisināsies februārī reizi divos gados, tā iezīmējot Latvijas stāstnieku lielo pasākumu kalendārā iztrūkstošo gadalaiku. 

 

Festivāla pirmo dienu, 13.februāri, Valmierā iezīmēs jautro un kuriozo stāstu vakars “Ar smaidu par kaimiņu būšanu” Valmieras integrētajā bibliotēkā plkst.17.30. Kopā ar valmieriešiem stāstus stāstīs Vidzemes stāstniece Agita Lapsa.

Pasākums notiek UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas” ietvaros. Šis būs atklātais pasākums, un tajā gaidīts ikviens interesents.

 

Otrās dienas pasākumi norisināsies Naukšēnos, Rūjienā, Mazsalacā un Oleru mužā. No rīta stāstniekus Rūjienas novada Tautskolā sagaidīs vadītāja Gita Zariņa. Pēc tam stāstnieki dosies uz Rūjienas un Naukšēnu novadu skolām. Festivālu atklāsim Naukšēnu Cilvēkmuzejā kopā ar Naukšēnu novada vidusskolas stāstnieku pulciņa dalībniekiem un viņu skolotāju Vidzemes stāstnieci Agritu Gruzdiņu. Ar Cilvēkmuzeja ekspozīciju un cilvēkstāstiem mūs iepazīstinās vadītāja Diāna Glušonoka. Tālāk dosimies uz  Ipiķu pag. “Eglītēm”, kur igauņu tulkotāja un mitologa Reiņa Seppa mājā mūs uzņems šī nama kurators Mairis Čukurs. Te pieredzēsim šī nama īpašo noskaņu un dzirdēsim stāstus par R. Seppa radošo darbību, latviešu un igauņu entuziastu paveikto, šī nama saglabāšanā mūsu kopīgajai kultūrvidei. Mazsalacā tiksimies ar Mazsalacas stāstnieku kopas dalībniekiem un to vadītāju Lieni Apsīti. Šī stāstnieku kopiena mājvietu atradusi Mazsalacas pilsētas bibliotēkā, kur jau ceturto gadu pulcējas reizi mēnesī, lai pilnveidotu savas stāstnieku prasmes un izzinātu novada vēsturi. Mazsalacas novada kultūras centrā kopīgi piedalīsimies stāstu pasākumā “Ko tie mani kamiņ' dar'?". Tas būs atklātais pasākums, un tajā gaidīts ikviens interesents.

Festivāla trešās dienas aktivitātes risināsies Rūjienā. Rūjienas novada Tautskolā tiksimies ar igauņu draugiem no Meizakilas (Mõisaküla), kuri pilsētas bibliotēkā kopīgi apgūst latviešu valodu, un klausīsimies gan rūveniešu, gan igauņu stāstus par dzīvi pierobežā. Festivāla īpašie viesi šogad būs igauņu stāstnieki Jaak un Hannele Känd no Pērnavas. Stāstniekiem un interesentiem būs iespēja piedalīties viņu vadītajā meistarklasē. Abpusējai sapratnei tiks nodrošināts arī tulkojums: mums palīdzēs lieliskā igauņu valodas tulce Rūta Karma. Rūjienas novada Tautskolā būs iespējams iegādāties brīnišķīgus Rūjienas amatnieku un mājražotāju darinājumus, ko mājiniekiem aizvest bāžiņā (ciemakukulis). Kopīgi ar igauņu draugiem apmeklēsim Rūjienas muzeju-izstāžu zāli, kur muzeja vadītāja Līga Siliņa tīrā rūveniešu mēlē atklās, ar ko lepojas rūjienieši.

Festivāla kulminācija būs Lielais stāstu vakars “Ai, kaimiņ, nāburdziņ, kā mēs mīļi dzīvojam!", kas norisināsies Rūjienas kultūras namā. Pasākumā piedalīsies stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem, kā arī igauņu stāstnieki Jaak un Hannele Känd no Pērnavas. Pasākumu muzikāli kuplinās kapela “Rūvenes aure”.

Festivālu rīko Vidzemes stāstnieki sadarbībā ar Latvijas Stāstnieku Asociāciju, Valmieras integrēto bibliotēku, Rūjienas novada Tautskolu, Naukšēnu Cilvēkmuzeju, Mazsalacas pilsētas bibliotēku, Mazsalacas novada kultūras centru, Oleru muižu, Ķoņu pagasta bibliotēku.

Vidzemes stāstnieki kā domu biedru grupa izveidojās 2016.gadā. Grupas kodols ir pieci stāstnieki, kuri ikdienā rīko stāstīšanas notikumus savās kopienās dažādām vecuma grupām, organizē jauno stāstnieku konkursa “Teci, teci, Valodiņa!” Valmieras pusfinālu un realizē dažādus projektus Valmierā un novados. Grupas dalībnieki mērķtiecīgi pilnveido savas stāstnieka prasmes meistarklasēs un stāstnieku pasākumos, tai skaitā visos četros Latvijas stāstnieku festivālos. Vairāk šeit.

Festivāla mērķis ir veicināt stāstniecības tradīcijas, kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas, saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu Vidzemes kultūrtelpā, kā arī Vidzemei raksturīgo izlokšņu popularizēšana un lietojuma veicināšana publiskajā telpā.

PROGRAMMA

 

Informāciju sagatavoja:
Agita Lapsa,
festivāla koordinatore