Mūžizglītības kursa “Līdzsvarota dzīve” 4.nodarbība Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA

09.Mar

 

Sestdien, 9.martā, plkst.10.30-15.00 notiks Valmieras bibliotēkas organizētā mūžizglītības kursa “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība” ceturtā nodarbība. Nodarbība notiks Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”, un tā būs veltīta tēmai “Vide”. Nodarbība sniegs ieskatu par piesārņojuma veidiem un to ietekmēm pasaules, Latvijas un individuālas rīcības līmenī. Būs iespējams klātienē redzēt un uzzināt par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību Valmierā un SIA “ZAAO” darbības reģionā, kā arī uzzināt un pārdomāt jautājumus par dabas resursiem, ko izmantojam ikdienas dzīves nodrošināšanai.

Nokļūšanai uz nodarbības norises vietu tiek organizēts autobuss. Izbraukšana 9.martā plānota plkst.10.00 no Valmieras integrētās bibliotēkas stāvlaukuma Cēsu ielā 4. Dalība nodarbībā, kā arī nokļūšana ar organizēto autobusu uz DTP “URDA” bez maksas.

Dalībai nodarbībā nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni 26495997, rakstot e-pastu[email protected]. Pieteikumi tiek gaidīti līdz 4.martam. Pieteikumā nepieciešams izvērtēt un norādīt, vai nepieciešama vieta autobusā nokļūšanai uz nodarbības norises vietu DTP “URDA”. Vietas rezervācijai autobusā nepieciešams saņemt apstiprinājumu. Tā kā vietu skaits autobusā ir ierobežots, priekšroka tiks dota mūžizglītības kursa pastāvīgajiem iepriekšējo nodarbību apmeklētājiem.

Nodarbību vadīs lektori no Latvijas Universitātes un DTP “URDA”, saistošā veidā atklājot cilvēku rīcību un izvēļu kopsakarības, to atstātās ietekmes uz vidi, vizuāli uzskatāmā veidā demonstrējot jau šobrīd dabā un vidē notiekošos procesus. Dalība nodarbībā rosinās izvērtēt individuālo dzīvesveidu, un piedāvās idejas videi draudzīgākiem paradumiem.

Valmieras bibliotēkas organizētais mūžizglītības kurss “Līdzsvarota dzīve: vide, cilvēks, sabiedrība” ir bezmaksas piecu nodarbību cikls, piedāvājot tā apmeklētājiem uzzināt par pasaules vides un sabiedrības attīstības aktualitātēm, izprast šo procesu kopsakarības, to ietekmi uz katra indivīda dzīvi. Kursa mērķis ir iedvesmot un iedrošināt pārmaiņām dzīvesveidā, lai ikdienu padarītu līdzsvarotāku, dzīvojot saskaņā ar savām, sabiedrības, dabas un vides vajadzībām. Kursa ceturtā nodarbība tiek organizēta sadarbībā ar DTP “URDA” un tā sadarbības partneri Latvijas Universitāti.

Kursu var apmeklēt gan kā mūžizglītības kursu, piedaloties pēc iespējas visās piecās nodarbībās. Taču, ja interesē tikai šīs nodarbības tēma, var apmeklēt arī tikai šo nodarbību. Apmeklējot vismaz 75% no visām nodarbībām, būs iespējams saņemt kursa apmeklējuma apliecinājumu.

Vienlaikus ar mūžizglītības kursa ceturto nodarbību 9.martā DTP “URDA” tiek organizēta arī ikmēneša Ģimenes diena, kas ir iespēja ģimenēm kopā kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, pozitīvā gaisotnē gūstot prieku, mācoties par dabu un cilvēka mijiedarbību ar vidi. Plašāka informācija par Ģimeņu dienu pieejama DTP “URDA” mājaslapā www.urda.lv