Nodarbība par dārzkopību un permakultūru pilsētvidē

08.Feb

 

8.februārī, plkst.11.00-14.00, Valmieras integrētajā bibliotēkā notiks nodarbība par dārzkopības tendencēm pilsētvidē, piedāvājot permakultūru kā risinājumu. Nodarbību vadīs Artūrs Freijs, Latvijas Permakultūras biedrības līdzdibinātājs, ekodizaina un permakultūras dizainers.
 

Nodarbība sniegs informāciju par: 

  • ilgtspējīgas, bioloģiskai daudzveidībai un klimatam draudzīgas pilsētvides dārzkopības un apzaļumošanas tendencēm pasaulē un Eiropā; 
  • permakultūru kā privātmāju mazdārziņos, daudzdzīvokļu namu pagalmos un balkonu dobēs pielietojamu saimniekošanas un apzaļumošanas praksi. 

Nodarbībā būs arī praktisks uzdevums, grupās risinot praktiskus, ar piemājas mazdārziņu, daudzdzīvokļu mājas pagalmiem vai lodžiju apzaļumošanu saistītus permakultūras dizaina uzdevumus.


Dalība nodarbībā ir bez maksas, taču ar iepriekšēju pieteikšanos. Dalībnieki ir aicināti nodarbībai pieteikties, rakstot [email protected] vai zvanot pa tālruni 26495997. Vietu skaits nodarbībā diemžēl ir ierobežots, tādēļ visiem, kas pieteikušies, tiks atsūtīts dalības apstiprinājuma e-pasts.

 Laikā, kad klimata krīze prasa aktīvu iesaistīšanos un strauji sarūk bioloģiskā daudzveidība, risinājumi nepieciešami ne tikai valstiskā vai pašvaldību līmenī, bet arī katra indivīda rīcību līmenī. Permakultūra var būt arī viena no pilsētu iedzīvotāju atbildēm šiem pasaules mēroga izaicinājumiem.

Permakultūra ir dārzkopības un saimniekošanas princips, kas risina vides un sabiedrības ilgtspējas problēmas. Permakultūra jeb viedā saimniekošana ir ētisks un praktisks ietvars ekoloģiskam un ilgtspējīgam dzīvesveidam, lai apzināti plānotu un radītu efektīvas, daudzveidīgas, stabilas un reģenerējošas jeb ilgtspējīgas sistēmas. Praktizējot to daudzdzīvokļu namu pagalmos, tā kļūst par pamatu arī saliedētas nama iedzīvotāju kopienas veidošanai. Praktizēta mazdārziņos, tā palīdz veidot no mākslīgiem pesticīdiem, herbicīdiem un ķīmiskām barības vielām tīrus un ražīgus, vietējo šķirņu daudzveidību saglabājošus kultūraugu stādījumus. Kā arī, ievērojot ilgtspējas principu, ka pārtiku pilsētu iedzīvotājiem vēlams ražot pēc iespējas tuvāk to dzīvesvietai, tādējādi samazinot pārtikas transporta radīto ietekmi uz klimata pārmaiņām, permakultūra piedāvā augsti ražīgus un estētiskus risinājumus lodžiju apzaļumošanai.

Jāpiebilst, ka dabas, tīras un veselīgas vides saglabāšana ir valmieriešu vērtība. Tādēļ Valmieras pilsētas pašvaldība jau kopš 2013.gada Valmieras daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašniekiem piedāvā iespēju saņemt līdzfinansējumu īpašumiem piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, labiekārtojuma projektu izstrādei. To paredz 27.09.2012. pašvaldības saistošie noteikumi Nr.130 “Par Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai”.

Nodarbība notiks pieaugušo neformālās izglītības programmas “Līdzsvarota dzīve 2: vide, cilvēks, sabiedrība” ietvaros. Programma ir NORDPLUS atbalstītā starptautiskā projekta “Mana zaļā identitāte”/ “My Green Identity” (2018-2020) aktivitāte. To organizē Valmieras bibliotēka sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību.

2020.gadu Apvienoto Nāciju organizācijas Ģenerālā Asambleja ir pasludinājusi par Starptautisko augu veselības gadu. 2020.gads tiek veltīts augu veselībai, lai celtu globālo apziņu par to, kā augu veselības aizsardzība var palīdzēt izbeigt badu, samazināt nabadzību, aizsargāt vidi, kā arī veicināt ekonomisko attīstību. Nodarbība par dārzkopību un permakultūru pilsētvidē ir Valmieras pilsētas aktivitāte Starptautiskā augu veselības gada ietvaros.