Briedis Andris

Last changed on Ce, 27/05/2021 - 13:20

Dzīve un radošā darbība:

Miervaldis Birze (īst.v. Miervaldis Bērziņš; 1921.21.III Rūjienā - 2000.06.VI Cēsīs, apbedīts Cēsu Meža kapos) - rakstnieks, publicists.
Dzimis pilsētas pašvaldības darbinieku ģimenē. Beidzis Rūjienas pamatskolu (1933). Pēc Kārļa Ulmaņa apvērsuma (1934) Birzes tēvu apcietināja, pēc atbrīvošanas ģimene pārcēlas uz Kocēnu pagasta Austrumiem. Beidzis Valmieras ģimnāziju (1938). 1939. gadā iestājas Latvijas Univerisitātes Medicīnas fakultātē. 1940.gadā uzņemts komjaunatnē, vadījis Medicīnas fakultātes studentu arodbiedrību. 1941. gadā 18. VII apcietināts Kocēnos, ieslodzīts Valmieras cietumā (1941-43). Tika arestēts un Birzes tēvs un tēvabrālis Augusts, kas nošaujamo rindās iestājās , lai
Glābtu brāļadēlu Miervaldi. 1943. gada rudenī Birze pārvietots uz Salaspils, 1944 VII uz Neiengammes, pēc tam uz Būhenvaldes koncentrācijas nometni. 1945 IV ieslodzīto evakuēšanas laikā Birze izbēdzis un rudenī atgriezies Latvijā . Birze beidzis Latvijas Valsts Universitātes Medicīnas fakultāti (1949), strādā Republikas tuberkulozes sanatorijā Cēsīs (1949-66). Latvijas Rakstnieku Savienības biedrs (1956). LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks (1967). Latvijas Zinātņu Akadēmijas goda loceklis (1990). Latvijas PEN kluba biedrs.

Pirmā publikācija - tēlojums " Mežs ziemā" žurnālā "Jaunais Cīrulītis" 1931 (2.nr.) ar parakstu Miervaldis Bērziņš. Pirmā grāmata- "Pirmie ziedi" (1956). Popularitāti Birze ieguva ar garo stāstu "Visiem rozes dārzā ziedi....." (1958, LPSR Valsts prēmija 1958. kopā ar Valtu Grēviņu dramatizēts 1959).
50.un 60. gados Birze saraksta stāstus ar antifašistiku tematiku (krājums "Kā radās stāsts" , 1961), tēlojumus un atmiņas ("Atmiņas, atmiņas..." , 1968), lugas ("Tā nebija pēdējā diena" , 1961, teātrī 1975; "Pie Melnā Medņa" , grāmatā un teātrī 1965); drāmā "Baznīcas kalnā" (periodikā 1973, grāmatā un teātrī 1981) pievērsies Latvijas senvēstrurei. Rakstījis arī nenopietnus stāstiņus: krājumi " Nelaimīgais suns" (1959), "Sajaukta diagnoze" (1963), "Nejauši noklausītas sarunas" ( 1965).
70. un 80. gados līdzās stāstiem lielāku īpatsvaru ieguva esejas, apceres, tēlojumi, publicistika un ceļojumu apraksti. Grāmatas : "Arī tāds bija rīts " (1972), "Tai Rudens vakarā" ( 1974), satīras romāns "Rozā zilonis " ( 1976, dramatizējums teātrī 1977), "Divu jūru krastos " (1978), "Lai atgrieztos" (1984), "Tāli gadi, tuvi laiki" (1987). Birzes daiļdarbu stils ir lakonisks , bagāts zemtekstiem. 70. un 80. gados sarakstīto darbu žanru robežas nav tik izteiktas kā daiļdares sākumposmā . Darbos liela nozīme ir vēsturiskajam fonam sabiedriskajam kontekstam, iekšējo un ārējo kolīziju atklāsmei, plaša kultūras mantojuma klātbūtnei . Birzes daiļdarei raksturīga autobiogrāfiska dokumentalitāte.
Birze ir mākslas filmas " Diena bez vakara" (1962) scenārija autors, vēlāk tas pārstrādāts stāstā "Smilšu pulkstenis" (1964). Vairākas viņa lugas iestudētas pašdarbības teātros un TV:" Melns Cimmermaņa pianīno" (grāmata 1971, teātrī 1972), "Bišentropa balsams" (teātrī 1971) u.c
Citi darbi: krājums " Lielā žūrija" (1970), komēdijas "Sākās ar melno kaķi" (teātrī 1966), "Sākās ar melnām zeķēm" ( teātrī 1968), "Kalmāru konservi" (visas grāmatas 1973), krājums " Jauneklis ar skaņu plati" ( 1977), luga "Piektais bauslis" ( periodikā 1971, grāmatā 1981), atceru grāmata "Ar dzērvju kāsi" (1984), "Tās nenoskrietās jūdzes" (1986).

90.gados nozīmīga vieta Birzes daiļradē ir viņa dienasgrāmatas, kas rakstītas no 1988.2.VII līdz 1995. 30. IX un daudzslāņaini risina problēmas, ko izvirza laikmets , vēsture, tauta un atsevišķi indivīdi. Apvienojot dokumentālo un autobigrāfisko, jēdzienisko un emocionālo, Birze sasniedz augstas raudzes māksliniecisko sakausējumu. Dienasgrāmatas fragmenti lasīti radiofonā, publicēti periodikā, izdotas grāmatās "Dienas grāmata" , "No katra pagasta pa teikumam" (abas 1990), "Bijušā gada dienas grāmata" , "Dienas grāmata" (abas 1991). Latvijas kultūras apritē tās paliek kā nopietna un sāpīga liecība par septiņiem mūsu atmodas gadiem.
Kopā ar K. Blauu Birze tulkojis L.Feihtvangera romānu "Brāļi Lautenzaki" (1959). Birzes darbi tulkoti krievu, vācu, igauņu ,lietuviešu, bulgāru, čehu, franču u.c valodās. Periodikā publicēti Birzes ceļojumu apraksti, pārdomas par literatūru, publicistiski raksti, kuriem nereti memuāru saturs.
Sakarā ar 75. dzimšanas dienu (1996) Birzem piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis. Latvijas Medicīnas akadēmijas goda doktora nosaukums, Cēsu pilsētas goda pilsoņa nosaukums.
Pēdējie darbi- sadzīves luga 3 cēlienos "Mazs tango" (Karogs, 1996,3) un eseju grāmata "Kā pele pa graudam" (1999). 2001. izdots stāstu krājums "Ar jokiem joki mazi" . Mūža beigās rakstnieka darbu ierobežoja redzes traucējumi.
"Izlase "2.sējumos (1971), "Izlase " (1979, 1989). "Zāles stiebri no manām pļavām" (izlase 2 sējumos, 1981).

 
Literatūra:

Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003- 87.lpp.

Purs L . Ciemos pie Miervalda Birzes// Zvaigzne, 1960, 4

Guza D. Miervalda Birzes daiļdare// LPSR ZA Vēstis, 1960, 10

Gudriķe B. M.Birzes dzīves un daiļdares lappuses pāršķirstot // Jaunās Grāmatas, 1971, 3

Ancītis V. Labas grāmatas top Gaujas krastos// Karogs, 1973, 3, Birze M. Par savu tēmu// turpat , 1974, 4

Vilks Ē. Lielās tēmas risinātājs// Kopotie raksti. R, 1983. 4.sēj.

Sokolova I. Pasaulē, antipasaulē- ar Miervaldi Birzi. R., 1987

Kadaša L. Vidusceļu meklējot// LM, 1990, 12.V

Birze M. Bijuša gada dienas grāmata : 1988.gada jūlijs - 1989.gada jūnijs / Miervaldis Birze ; atb.red. Anita Mellupe. - Rīga : Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs, 1991. - 96 lpp

 Atrast pareizo intonāciju;[saruna arM.B] Pierakstījis M.Pīlādzis// LMM, 1996, 21/28. III

 ....dzīvē uz priekšu cilvēcībā iet: [ Saruna ar M.B]/ pierakstījusi G. Repše //Karogs, 1996,3

Gudriķe B. Miervaldis Birze un viņa dienasgrāmatas // Jaunākā latviešu literatūra. 1996. R.,1997

Stradiņš J. Atvadoties no Miervalda Birzes // Karogs, 2000,7

Bērsons I. Pieskārieni Birzes lapām.// Karogs, 2001

Vientulība praktiski nav iespējama: [ Saruna ar M.B]/ Pierakstījis M.Čaklais// LM, L-jā 2001, 22., 29.III.

Kazuša Inese. "Es piedzīvojumus nekad neesmu meklējis" : [Par rakstnieka, publicista Miervalda Birzes viesošanos Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā] // Liesma. - (1998). - 11.nov., 4.lpp.

Briedis Andris. Miervaldis Birze : [sakarā ar rakstn. M.Birzes (1921.21.03. -- 2000.6.06.) nāvi] // Liesma. - (2000). - 9.jūn., 4.lpp.

Briedis Andris. Miervaldim Birzem -- 80 : [par rakstnieku] // Liesma. - (2001). - 21.marts, 7.lpp.

Stradiņš, Jānis Atvadoties no Miervalža Birzes :(21.03.1921.-6.06.2000) // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis - 2000. - 54.sēj., Nr.3/4 161.-162.lpp.

    

Elektroniskie resursi:

Miervalža Birzes darbi Valmieras un novadu bibliotēkās