Kaktiņš, Kristaps

Last changed on Ot, 23/04/2019 - 09:25

Vārds   

Kristaps

Uzvārds   

Kaktiņš

Citas vārda formas   

Kristaps Kaktings

Dzimis   

1801.gada 7.martā

Miris   

1867.gada 19.novembrī

Apbedīts   

 

Joma

 

Nodarbošanās

autors, literāts

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Valtenberģu (Mazsalacas) novads

Pilsēta

 

Vieta

Jaunkaktiņi

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

Valtenberģu (Mazsalacas) pagasta privātskolā

Darbojās

Mazsalacas pagasta tiesas priekšnieks

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Kaktiņš Kristaps ( arī Kristaps Kaktings; 1801.7.III Valtenberģu (Mazsalacas) pag. Jaunkaktiņos - 1867.19.XI Pēterupē) - reliģisku rakstu autors, literāts.

Dzimis gruntnieka ģimenē. Mācījies vietējā privātskolā. Bijis turīgs saimnieks, ilgus gadus pagasta tiesas priekšnieks. Rosīgi darbojies pagasta un draudzes dzīvē, cīnījies par zemnieku tiesībām, aktīvi darbojies pretalkohola kustībā, tā nonākdams konfliktā ar muižas īpašnieku, kas padzinis Kaktiņu no iekoptām mājām. Sarakstījis un izdevis vairākas garīga satura brošūras un grāmatas, to vidū "Ar šiem pamācīšanas vārdiem" (1835; pirmā zināmā grāmata ko par saviem līdzekļiem izdevis autors latvietis), "Svētas patiesības liecinieks" (1843; sprediķu krājums vairāk nekā 900 lpp. apjomā). Par rokraksta literatūru kļuva Kaktiņa autobiogrāfiska rakstura apceres, kurās skarti jautājumi par zemnieku tiesībām uz zemi, par tiesu sistēmu: "Vientiesīgs stāsts" sarakstīts 1843. vai 1844.g.), "Grāmata, ko brālis brāļam rakstīja..." (sarakstīta 1846.g.). Cenzūra aizliedza pret muižniekiem, mācītājiem un tiesām vērsto krājumu "Garīgas dieva lūgšanas iekš dažādām miesas vajadzībām" (sarakstīta 1846.g.). Kaktiņš rakstījis par sadzīves un reliģijas jautājumiem laikrakstā "Tas Latviešu Ļaužu Draugs" un laikraksta "Latviešu Avīzes" pielikumā "Baznīcas un Skolas Ziņas". Piedalījies grāmatu izplatīšanā, organizējot gan savu, gan citu autoru reliģiska satura darbu pārdošanu ar starpnieku palīdzību plašā apkārtnē.

Pseidonīmi: Vidzemnieks K. G. u.c.


Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 271.lpp.
  • Apinis A. Kristaps Kaktiņš latviešu grāmatniecības un sabiedriskās domas vēsturē//LPSR Valsts b-kas raksti, 1974,5.
  • Kristaps Kaktiņš//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga:Antēra,2001.-8.sēj.,14972.sl.
  • Kristaps Kaktiņš//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-231.lpp.