Kalnietis, Kārlis

Last changed on Ot, 23/04/2019 - 09:26

Vārds   

Kārlis

Uzvārds   

Kalniņš

Citas vārda formas   

Kalnietis Kārlis

Dzimis   

1919.gada 15.februārī

Miris   

1992.gada 11.martā

Apbedīts   

Rūjienas Sv.Bērtuļa kapos

Joma

 

Nodarbošanās

dzejnieks

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Ķoņu pagasts

Pilsēta

 

Vieta

Unguriņi

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

Ķoņu pagasta Ausekļa pamatskolā, Rūjienas ģimnāzijā

Darbojās

Publicējis dzejoļus laikrakstā "Liesma"

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Kalnietis Kārlis (īst.v. Kārlis Kalniņš; 1919.15.II Ķoņu pag. Unguriņos - 1992. 11.III, apbed. Rūjienas Sv.Bērtuļa kapos) - dzejnieks.

Dzimis mežstrādnieka ģimenē. Mācījies Ķoņu pagasta Ausekļu pamatskolā. 1940. beidzis Rūjienas ģimnāziju. No 1941-1954  izsūtījumā Noriļskā. No 1955. gada nometinājumā Karagandas apgabalā. Kopš 1956. gada dzīvoja un strādāja Rūjienā. Bijis santehniķis, grāmatvedis, hidrologs, apdrošināšanas aģents. No 1979. gada pensijā.
Dzejoļi publicēti no 1935. gada. Izsūtījumā rakstītie dzejoļi nesalaužamas ticības un dzimtenes ilgu piestrāvoti. Daļa šī laika darbu publicēti grāmatā "Via dolorosa" (1990, 1993), kopkrājumā "Mūža acis" (1991). Pēc atgriešanās Latvijā publicēšanās iespējas bija ierobežotas, vēlāk dzejoļi galvenokārt ievietoti Valmieras rajona laikrakstā "Liesma". Daudz dzejoļu veltījis savam novadam. Pēc nāves izdots dzejoļu krājums "Ar labu vārdu..." (1994). Apmēram 50 dzejoļi komponēti (A.Rozenbergs, Ē.Siliņš, A.Žilinskis u.c.).

   
Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - Rīga : Zinātne, 2003. - 275. lpp.
  • Kursītis A. Atklāsme par Kārli Kalnieti. - Liesma, 1988, 26. IV
  • Smagare I. Nesalauzto garu atceroties. - Neatkarīgā Cīņa, 1994, 14.II
  • Ziema G.Rūjienas novads.-Rūjiena,1999.-61.lpp.
  • Stabiņa Dace. Kārlim Kalnietim -- 80 : [Par dzejn. K.Kalnieti (Valmieras raj.)] // Rūjienas Vēstnesis. - 1999. - 12.febr. - 2.lpp.
  • Briedis Andris. Kārlim Kalnietim -- 80 : [Par dzejnieku K.Kalnieti (Valmieras raj.)] // Liesma. - (1999). - 12.febr., 4.lpp. : ģīm.
  • Briedis Andris. Dzeja dziesmā : [par Elgas Īgenbergas dziesmām ar Kārļa Kalnieša vārdiem] // Liesma. - (2000). - 10.nov., 4.lpp.


  
Elektroniskie resursi:

Kārļa Kalnieša darbi Valmieras un novadu bibliotēkās un laikrakstā "Liesma"