Kārkliņš, Jānis

Last changed on Ot, 23/04/2019 - 09:29

Vārds   

Jānis

Uzvārds   

Kārkliņš

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1891.gada 6.janvārī

Miris   

1975.gada 20.jūlijā

Apbedīts   

 

Joma

žurnālistika

Nodarbošanās

rakstnieks, žurnālists

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Jērcēnu pagasts

Pilsēta

 

Vieta

Rēpeņi

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

 

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Kārkliņš Jānis (1891.6.I Jērcēnu pag. Rēpeņos - 1975.20.VII Stokholmā, Zviedrijā) - rakstnieks, žurnālists.
Dzimis lauksaimnieka ģimenē. Beidzis Liepiņa tirdzniecības skolu Valmierā (1908), pārnācis uz Rīgu, kur pievērsies žurnālistikai. Bijis kara korespondents(1914). 1915-1916 strādājis Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomitejā Rīgā, pēc tam dienējis latviešu strēlnieku pulkos.
1918-1919 bijis skolotājs, vēlāk strādājis laikrakstā "Jaunākās Ziņas" (1919-1937, atbildīgais redaktors 1921-1928), bijis žurnāla "Atpūta" (1924-1937) atbildīgais redaktors.1924-1928 vadījis šī izdevuma mākslas un kritikas nodaļu.
Pirmā publikācija-dzejolis "Pār melnām dzelmēm " laikraksta  "Rīgas Apskats" feļetona pielikumā 1908. Dzejoļu krājumos "Lāpa" (1911), "Darba balsis" (1913) pilsētas motīvi, deklaratīvi revolucionāra dzeja,lakoniska mākslinieciskā  izteiksme. Krājumā "Kad lielgabali runā" (1917) pasaules kara tematika, krājumā  "Mēnešnaktis" (1922) romantiskas noskaņas. Attieksme pret reliģiju atspoguļota grāmatās "Aplis pār krustu" ,"Kristus leģendas" (abas 1938). Ceļojumu iespaidu grāmatas "Trejdeviņās valstīs" (1-2,1937), "Leģendārā un modernā Palestīna" (1937). Versija par teiksmu zemi-"Atlantīda" (1939).
1944 emigrējis uz Zviedriju, strādājis Latv.palīdzības komitejā, bijis "Raiņa un Aspazijas gadagrāmatas"  redaktors (1968-1973). Atmiņu grāmatā "Latvijas preses karalis" (1962) galvenokārt atspoguļots pieredzētais, strādājot laikrakstā " Jaunākās ziņas" .Romānā "Latviešu Pūcesspieģelis" (1-3,1964-69) tēlotas Šanas biedrības dēkas, ironiskā tvērumā parādot norises un pārvērtības Latvijā 20.gs., skarot arī posmu pēc 2. pasaules kara. Romāna dramatizējums izrādīts Valmieras teātrī(1993). Izdota grāmata "Āmen.Dievu maiņa"(1-2,1970-72,nepab.)


    
Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.-Rīga:Zinātne.-2003.-285.lpp.
  • Ērmanis P.Jānis Kārkliņš//Ritums,1924,8.
  • Kiršentāle I.,Kalnača B.Jānis Kārkliņš//Varavīksne.1991.R.,1991
  • UlmisJ.Jānis Kārkliņš un viņa "Latviešu Pūcesspieģelis//Auseklis,1993,10.07.
  • Jānis Kārkliņš//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga.-Rīga:Antēra,2001.-8.sēj.,15797.-15798.sl.
  • Jānis Kārkliņš//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-245.lpp.
  • Lodiņa, Dace Jāņa Kārkliņa divas dzīves :[par rakstn., žurn., teātra kritiķi J.Kārkliņu (1891-1975)] // Viedas Vēstis - 1992. - Nr.2 15.-16.lpp.
  • Mjurka, Anda. "Gudrība ir visur apslēpta". Jānim Kārkliņam - 110 :[par rakstn. un žurn. (1891-1975) fondu Latvijas Valsts arhīvā] / Anda Mjurka. // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.1 (2002), 226.-227.lpp.