Kārkliņš, Kārlis

Last changed on Ot, 23/04/2019 - 09:29

Vārds   

Kārlis

Uzvārds   

Kārkliņš

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1888.gada 9.maijā

Miris   

1961.gada 17.decembrī

Apbedīts   

 

Joma

filoloģija, pedagoģija

Nodarbošanās

literatūrzinātnieks

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Kauguru pagasts

Pilsēta

 

Vieta

Iemetēji

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

Jaunvāles pagastskolā, Trikātas draudzes skola, beidzis Valmieras skolotāju smeināru

Darbojās

Tirdzniecības skolā Valmierā (1911-1919)

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Kārkliņš Kārlis (1888.9.V Kauguru pag. Iemetējos - 1961.17.XII Ņujorkā) - literatūrzinātnieks.
Māte - laukstrādniece. Mācījies Kauguru un Jaunvāles pagastskolās un Trikātas draudzes skolā. Beidzis Valmieras skolotāju semināru (1910). Strādājis tirdzniecības skolā Valmierā (1911 - 1919), pēc tam skolās Rīgā. Beidzis LU Filoloģijas un Filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļu (1926), studējis ģermāņu filoloģiju Bonnas universitātē (1928-1929). Bijis LU docētājs (no 1931) un profesors (no 1943). Strādājis Izglītības ministrijas vidusskolas grāmatu vērtēšanas komisijā.
Pirmā publikācija - V.Behtereva grāmatas"Apzinīgās darbības lokalizācijā dzīvniekos un cilvēkā" tulkojums (1910). No 1912. gada žurnālā "Druva" un citur rakstījis par literatūras jautājumiem. Kārlis Kārkliņš devis būtisku ieguldījumu R.Blaumaņa , F.Bārdas un citu autoru daiļrades apguvē. Sarakstījis grāmatu "Rakstniecības teorija" (1921, 1928), "Latviešu literatūra" (1932, 1939), "Fricis Bārda" (1935.gadā kopā ar K.Kraujiņu), "Kronvaldu Atis dzīvē un darbā" (1936, kopā ar A.Gobu), valodas mācības grāmatu pamatskolai "Vārds" (1.- 6. klasei, 1926-1930). 1944. gadā emigrējis uz Vāciju, kur sāk strādāt Baltijas universitātē Pinnebergā un Fišbahas latviešu nometnes ģimnāzijā. Sarakstījis grāmatu "Latviešu tautas dziesmu problēmas" , "Tīri toniskais pantmērs latviešu dzejā" (abas 1948), skolu vajadzībām - "Latviešu literatūras vēsture" (1-4, 1946-1947), "Cittautu literatūra" (1-3, 1948-1949). No 1951. gada dzīvo ASV.


  
Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - Rīga: Zinātne, 2003. - 285. lpp.
  • Kārkliņš K. Mana dzīve // Trimdas rakstnieki. - Kemptene, 1947. - 1. sēj.
  • Zirnītis E. Profesora Dr. phil. Kārļa Kārkliņa piemiņai // Akadēmijas Dzīve, 1962. - Nr.5.
  • Kārlis Kārkliņš//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga:Antēra,2001.-8.sēj.:15799-15800.sl.
  • Kārlis Kārkliņš//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-246.lpp.