Kaugara, Baiba

Last changed on Ot, 23/04/2019 - 09:26

Vārds   

Baiba

Uzvārds   

Kaugara

Citas vārda formas   

Prec. Ozola

Dzimis   

1943.gada 1.oktobrī

Miris   

2014.gada 7.jūlijā

Apbedīts   

 

Joma

 

Nodarbošanās

dzejniece

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Ķieģeļu pagasts

Pilsēta

 

Vieta

Rubenes skola

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

 

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

Z.Lazdas balva (1971)

    
Dzīve un radošā darbība:

Kaugara Baiba (prec.Ozola; dz. 1943.1X Ķieģeļu pag. Rubenes skolā-2014.07.07.) - dzejniece, Artura Kaugara meita, Māras Kaugaras māsa

1944 kopā ar ģimeni emigrējusi uz Vāciju. 1950 pārcēlusies uz ASV. Beigusi Kalmazū ģimnāziju (1961), ieguvusi bakalaura grādu Kalmazū koledžā (1965) un maģistra grādu Simsona koledžā Bostonā (1978). Kopš 1973 strādājusi Hārvarda universitātes tieslietu bibliotēkā , žurnāla "Mazputniņš" redaktore un redakcijas kolēģijas locekle.
Dzejoļu krājuma "Aizcirstas durvis" (1970, Z. Lazdas balva 1971)- cilvēka un zemes pirmatnējās metafiziskās kopības, dabas ritmu stabilitātes motīvi, tieksme distancēties no laikmeta virspusējības un piesaistes ārišķībām un materiālajai sfērai. Intonatīvi dominē romantiskas alkas pārvarēt civilāzijas radīto sašķeltību un fragmentārismu, izjust saskaņu ar dabu un transcendentālajām vērtībām, apjaust lietu slēpto nozīmi. Tulkojusi angļu valodā V. Belševicas, G. Saliņa, V. Strēlertes, L.Tauna dzeju, kā arī latviešu komponistu dziesmu tekstus.


  
Literatūra:

Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - Rīga: Zinātne, 2003. - 291.lpp.