Kosteņecka, Marina

Last changed on Ot, 23/04/2019 - 09:28

Vārds   

Marina

Uzvārds   

Kosteņecka

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1945.gada 25.augustā

Miris   

 

Apbedīts   

 

Joma

medicīna, literatūra

Nodarbošanās

rakstniece, publiciste

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

 

Pilsēta

Rīga

Vieta

 

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

 

Darbojās

Skolotāja tuberkulozes sanatorijā "Dikļi"(1969-1972)

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

Triju Zvaigžņu ordenis

Dzīve un radošā darbība:

Kosteņecka Marina (dz.1945.25.VIII Rīgā) - rakstniece, publiciste
Dzimusi jurista un pianistes ģimenē. Beigusi Rīgas 10. vakara (maiņu) vidusskolu (1964). Studējusi Rīgas medicīnas institūtā (1970-1973). Beigusi Augstākos literatūras kursus Maskavā (1977). Strādājusi dažādās darba vietās (1961-1963), ZA Organiskās sintēzes institūtā (1965-1966), Čukču autonomā apvidus Beringa rajona Mainopilginas ciemā par skolotāju (1966-1967), tuberkulozes sanatorijā "Dikļi" (1969-1972), žurnālā "Daugava" (krievu izd.) par literārās nodaļas vadītāju (1977-1982). No 1992. gada strādā strādā Latvijas radio. Rakstnieku savienības biedre no 1975. gada. Latvijas PSR Nopelniem bagātā kultūras darbiniece (1986). Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni (1995).
Pirmā publikācija - stāsts "Saimniecība" (krievu val.) laikrakstā "Padomju Jaunatne" (krievu val.) 1965.22.V. Sarakstījusi garo stāstu "Saltās Sejas Mēness" (1973) par jaunās skolotājas dzīvi Čukču pussalā, stāstu krājumu " stāstu krājumus "Rīt ap ausmas laiku" (1976), "Baltās kāpas" (1983) u.c. M.Kosteņecka stāstos atveidots dažādu tautu nacionālais kolorīts, spilgti raksturi. Publicēti daudzi M.Kosteņeckas publicistiski raksti galvenokārt par bāreņu, bērnunamu un internātskolu problēmām. Raksti apkopoti krājumā "Esmu nolemta dzīvei" un "Vai tev, ābele, nav baisi naktī dārzā?..." (krievu val., abi publ. 1989). M.Kosteņeckas publicistikai ir aktīva, polemiska ievirze.

Citi darbi:
1. Šis biķeris man neies secen: darbu izlase. - Rīga: Sol Vita, 1995. - 297 lpp.

   
Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - Rīga: Zinātne, 2003. - 308. lpp.
  • Hānbergs Ē. Marina Kosteņecka // Kosteņecka M. Esmu nolemta dzīvei. - Rīga: Avots, 1989.
  • Es biju brīva un drīkstēju riskēt ar sevi: [saruna ar M.Kosteņecku] // Kosteņecka M. Šis biķeris man neies secen. - Rīga: Sol Vita Vita, 1995
  • Kopš šūpļadziesmas Bēthovenam : [saruna ar M.K.] // Skola un Ģimene, 1995. - Nr.8
  • Liktenis mani pasargāja no lielas iemīlēšanās: [saruna ar M.K.] // Saskarsme, 2000, 15./29.VIII
  • Briedis Andris. Tikai tāpēc dzīva : [rakstnieces Marinas Kosteņeckas atmiņas par Dikļiem (Valmieras raj.) un par pils tālāko likteni] / tekstā stāsta Marina Kosteņecka // Liesma. - (2001). - 17.okt., 4.lpp.
  • Mēs -- par sevi, par dzīvi, par laiku : [septītā, astotā, devītā un desmitā tikšanās (astotā tikšanās Valmieras raj. Naukšēnos) : sakarā ar LTF rīkotās tautas manifestācijas Daugavmalā 10.gadad., Heraldikas komis. darbu, lauku attīstības probl., Valsts progr. "Sabiedrības integrācija Latvijā" koncepciju, Komunistiskā terora upuru piemiņas dienu un Lieldienām : stāsta Triju Zvaigžņu ordeņa virsn. un kavalieri] / Imants Lancmanis, Ingrīda Saulīte, Imants Liepiņš, Visvaldis Skujiņš, Vilnis Zariņš, Jans Rihards Bērugs, Marina Kosteņecka, Ilmārs Lazovskis, Jānis Strazdiņš, Guntis Eniņš, Džemma Skulme, Vera Singajevska ; mater. sagat. Aina Rozeniece, Andris Sproģis, Ingrīda Rumbēna, Dace Bebre // Latvijas Vēstnesis. - 1999. - 12.marts. - 19., 21.lpp. ; 19.marts. - 5.lpp. ; 30.marts. - 3.lpp. - Turp. Sāk.: 22.janv.


   
Elektroniskie resursi:

Marinas Kosteņeckas darbi Valmieras un novadu bibliotēkās