Krauliņš, Kārlis

Last changed on Ot, 23/04/2019 - 09:28

Vārds   

Kārlis

Uzvārds   

Krauliņš

Citas vārda formas   

Pseidonīms - K.Rijnieks

Dzimis   

1904.gada 9.martā

Miris   

1981.gada 5.decembrī

Apbedīts   

Raiņa kapos

Joma

filoloģija

Nodarbošanās

literatūrzinātnieks, filoloģijas zinātņu doktors

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Kocēnu pagasts

Pilsēta

 

Vieta

Leimaņi

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

Kocēnu pagastā

Mācījās

Briežu pagastskolā, Valmieras vidusskolā

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Krauliņš Kārlis (1904.9.III Kocēnu pag. Leimaņos - 1981.5.XII Rīgā, apbed. Raiņa kapos) - literatūrzinātnieks, filol. z.d.
Dzimis rentnieka ģimenē. Mācījies Briežu pagastskolā (1913-15), Valmieras vidusskolā (1915-23) un LU filoloģijas un filozofijas fakultātē (1923-28). 1925-37 strādājis Rīgas privātajās vidusskolās par latīņu valodas , psiholoģijas un loģikas skolotāju, 1928-29 bijis arī psiholoģijas lektors Jelgavas skolotāju institūtā. 30.gadu beigās dzīvojis pie radiem Kocēnu pagastā. 1940-41 vadījis VAPP Jaunatnes rakstu apgādu.1941 evakuējies uz Halturinu, vēlāk Uržumu , pēc tam bijis kara korespondents Sarkanajā armijā un latviešu strēlnieku divīzijas laikraksta "Latviešu Strēlnieks" līdzstrādnieks (1941-44). Rakstnieku Savienības valdes sekretārs (1944-48), Valsts un literatūras institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā (1948-51). 1945-81 docējis ( no 1966 pof.) literatūras teorijas un PSRS tautu literatūras kursus LVU Vēstures un filoloģijas, vēlākās Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā, šīs katedras vadītājs (1962- 81). Rakstnieku savienības biedrs no 1941. LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks (1964).
Pirmā publikācija - raksts "Māksla kā laikmetiska jaunradīšana" žurnālā "Studentu Dzīve" 1924 (3.nr). 1939 Krauliņš ar pseidonīmu K. Rijnieks , balstoties uz pozitīvisma filozofiju, saraksta grāmatas par ētikas un psiholoģijas jautājumiem " Sengrieķu dzīves gudrība" un " Mūsdienu cilvēks" . Turpmāk pārorientējās uz marksistiski socioloģisko metodoloģiju. Grāmatas "J. Raiņa dzīve un darbība"(1953), "Viļa Lāča daiļdare" (1954), "Laiks un rakstnieks" (1971), "Ceļi un gājēji" (1975). Monogrāfijā "Andrejs Upīts" (1963) iestrādāts plašs faktu materiāls par rakstnieka dzīvi un sniegts pārskats par viņa daiļdares attīstību visos literatūras veidos uz žanros.
Krauliņa darbi, to vidū arī literatūrzinātniskie raksti par prozu un daiļdares metodi, nav brīvi vulgārsociālās pieejas un laikmetam raksturīgajām oficiālajām mākslas, politizācijas tendencēm. Sastādījis , komentējis , arī rakstījis ievadus J. Raiņa darbu izlasēm krievu valodā ( 1948, 1953, 1955, 1959), sastādījis A. Upīša darbu izlases (1953,1955), līdzredaktors un ievada autors A. Upīša Kopotajiem rakstiem krievu valodā (1-12, 1956-59).

    
Literatūra:

  • Grigulis A. Kārlis Krauliņš- sešdesmitgadnieks // LM, 1964, 14 III;
  • Profesors Kārlis Krauliņš Pers. Bibl. Rād. R, 1979.
  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās.-Rīga:Zinātne.-2003,313.lpp.

 

Elektroniskie resursi:

Kārļa Krauliņa darbi Valmieras un novadu bibliotēkās