Krile, Velga

Last changed on Ot, 23/04/2019 - 09:29

Vārds   

Velga

Uzvārds   

Krile

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1945.gada 27.septembrī

Miris   

1991.gada 31.jūlijā

Apbedīts   

Valkā, Cimzes kapos

Joma

 

Nodarbošanās

dzejniece

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Valkas pagasts

Pilsēta

 

Vieta

Strautiņi

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

 

Darbojās

Bibliotekāre Valmieras ciemā (1969)

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Krile Velga (1945.27.IX Valkas pag. Strautiņos -1991.31.VIII Valkas pag. Strautiņos, apbed. Valkā, Cimzes kapos) - dzejniece
Dzimusi skolotāja ģimenē. Beigusi Valkas 1. vidusskolu (1964). Mācījusies LU Vēstures un filoloģijas fakultātē Latviešu valodas un literatūras nodaļā (1964-67). Strādājusi par kluba vadītāju Valkas rajona kolhozā "Ļeņina ceļš" (1967-69), par bibliotekāri Valmieras ciemā (1969), par korektori izdevniecībā "Liesma" ( 1970 . un 1973-76), par bibliotekāri Zinātniski tehniskajā bibliotēkā (1972-73). No 1977 gada algotu darbu nestrādāja slimības dēļ. Beigusi dzīvi pašnāvībā. Rakstnieku Savienības biedre (1977).
Pirmā publikācija dzejolis "Runča grēksūdze mazajai" Valkas rajona laikrakstā "Darba Karogs" 1959.23. VII. Izdots dzejoļu krājums "Dzeltenās palodzes" (1966), "Bērzi" (1976). "Gaismēna" (1979) "Es diennakti esmu" (1982), "Nepiekrāp mani" (1985), "Uz zāles fona" (1989), "Uz tālā ceļa" ( 1991), "Sikspārnis" ( 1994), "Debesu akrobāts" ( 1995).
Krile ir romantiskās dzejas tradīciju turpinātāja. Dzejā dominē smalka garīga realitāte , altruisms, pietāte pret pasauli, iekšējās stabilitātes rašana transcendentālā sfērā, centieni izzināt cilvēka eksistences jēgu, arī garīgu saskares punktu un dvēseliskās saderības meklējumi līdzcilvēku vidū. Kriles dzejas poētika ir polistilistiska.
Sarakstījusi 16 lugas (1968-90), piecas no tām iekļautas lugu krājumā "Svētlaimīgo sala" (1999), farss "Asaras" (sar.1976) publicēts žurnālā "Karogs" (1992, 12). Amatieru teātros iestudētas Kriles lugas "Manā zemē ir tādi vārdi" (1995. periodikā 1992), " Vai jūs baiļojaties jūs, mazticīgie !" ( 1997, sar. 1980. grāmatās abas 1999). "Kains" (1998).
Dzejas izlase "Vanagi" (1995), kurā iekļauta arī dzejas drāma "Kains" (sar. 1984), apceres un atmiņas par dzejnieci.

   
Literatūra:

 • Kubuliņa A. Izlīdzina augšāmcelšanās// Jaunās Grāmatas 1989. 11
 • Krile V. Par Mirdzu Ķempi un par sevi // LM. 1991. 6 IX
 • Briedis L . Baltie zibeņi dvēselē // Kentaurs XXI, 1992,I;
 • Grinfelde R. Velgas Kriles varonīgais nevaronis// Teātra vēstnesis, 1994 I;
 • Auziņš I. "Un velti saka- tas ir izdomāts"
 • Krile V. Vanagi, R. 1995.
 • Līvena l.Jo īsa kā tauriņa dzīve ir arī cilvēka dzīve//Labrīt.-1994.-5.okt.-10.lpp.
 • Veitners J.Trīs dzejnieces par mīlestību un skaudro dzīvi// Jūrmala.- 1994.-17./23.nov.-11.lpp.
 • Velga Krile//Valmieras Vēstis.-2004.-Nr.35
 • Auziņš, Imants Mūsu dzejas Pelnrušķīte :[par dzejn. Velgu Krili (1945-1991)] // Ziemeļlatvija - 1992. - 31.okt. [4.]lpp.
 • Brūveris, Pēters "Par vienu nieka baltu puķi Es vēlreiz savu nāves salto..." :[Dzejn. Velgas Kriles piemiņai (1945-1991)] // Latvijas Jaunatne - 1991. - 7.aug. 2.lpp.
 • Dreika, Dagnija Velga Krile :[Dzejn. piemiņai (1945-1991)] // Diena - 1991. - 7.aug.
 • Drubiņa, Ligita Valkas novadnieki :[par sabiedr. polit. darbin. Oto Hasmani (1873-?), komp., diriģentu Albertu Jērumu (1919-1978), rakstn. Māru Kalnieti (īst. v. Tamāra Zaļkalna : 1918-1994), dzejn. Velgu Krili (1945-1991), sportistu Elmāru Leikartu (1903-?), mediķi, sabiedr. darbin. Jāni Lībieti (1885-?), rakstn. Uldi Plotnieku (1924-1979),valodn. Silviju Ragži (dz. Briede : 1928-1976), publicistu, mežsaimn. darbin. Hugo Upīti (1893-1978)] // Ziemeļlatvija - 2000. - 30.marts 4.lpp.
 • Krone, Biruta,. Aiziet un ceļu aiz sevis salocīt : [Dzejn. Velgas Kriles (1945-1991) piemiņai] // Literatūra un Māksla - 1991. - 9.aug. 2.lpp.


   
Elektroniskie resursi:

Velgas Kriles darbi Valmieras un novadu bibliotēkās