Krodznieks, Jānis

Last changed on Ot, 23/04/2019 - 09:29

Vārds   

Jānis

Uzvārds   

Krīgers

Citas vārda formas   

Krodznieks

Dzimis   

1851.gada 10aprīlī

Miris   

1924.gada 1.oktobrī

Apbedīts   

Meža kapos

Joma

vēsture

Nodarbošanās

vēsturnieks

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Valmieras pagasts

Pilsēta

 

Vieta

Jeri

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

 

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

pirmais akadēmiski izglītotais latviešu vēsturnieks

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Krodznieks (Īst. v. Krīgers, Jānis) Jānis (1851.10.IV Valmieras pag. Jeros - 1924. 1.10., apbed. Rīgā, Meža kapos) - pirmais akadēmiski izglītotais latviešu vēsturnieks
1878. beidza Maskavas Universitātes filoloģijas fakultāti kā pirmais akadēmiski izglītotais latviešu vēsturnieks. 1879.-1885. krievu valodas skolotājs Tallinas ģimnāzijā, 1885.-1918. valodu un vēstures skolotājs Maskavas ģimnāzijās. Šai laikā aktīvi darbojās līdzi nacionālā kustībā; bija Valdemāra un Brīvzemnieka pulciņa biedrs, kuru ierosināts sāka pētīt Latvijas vēsturi un kopš 1885. publicēja ap 60 īsāku rakstu latviešu periodikā. 1919. gadā atgriezās dzimtenē un tika iecelts par Valsts vēsturiskā arhīva direktoru. 1920.-1924 LU profesors, docētājs Latvijas vēsturē. 1924. ievēlēts par goda Doktoru. Tikai pārnākot Latvijā Krodzniekam bija iespējas izmantot arhīvus, un šai laikā viņš izdod savu lielāko darbu par Vidzemes 1841. gada zemnieku nemieriem. Daļa sīko rakstu sakopota krājumā "Iz Baltijas vēstures" (I-III, 1912-14) un pārstrādāti: Latvijas vēsture (I-II, 1920).


  
Literatūra:

  • Latvju enciklopēdija. 2.sējums, 1079.lpp.
  • Krodznieks, J. Līgumi ar kuršiem 1230.gadā. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. 1921. Nr.1, 12.-16.lpp.
  • Zeiferts.T.Latviešu rakstniecības vēsture -2.daļa.-R.:A.Gulbja apg.-1923.-364.lpp.
  • Jānis Krodzinieks(Krīgers)//Latviešu konversācijas vārdnīca.-Rīga:Antēra,2001.-10.sēj.,18466.-18469.sl.
  • Jānis Krodzinieks(Krīgers)//Es viņu pazīstu.-Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-271.lpp
  • Latviešu literatūras vēsture.-Rīga:Literatūra,1935,6.sēj.-370.lpp.
  • Barzdeviča Margarita. [Jānis Krodznieks (īstajā vārdā Jānis Krīgers) - latviešu historiogrāfijas dibinātājs, valsts vēst.arhīva pirmais vadītājs] // Latvijas Arhīvi. - (1994). - Nr.3, 4./5.lpp. : ģīm.
  • Mežulis Arvīds. Latviešu vēstures zinātnes tēvam Jānim Krodzniekam -- 150 // Liesma. - (2001). - 20.apr., 6.lpp.
  • Vēsturniekam Jānim Krodzniekam (Krīgeram) - 150 :[1851-1924] // Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls - 2001. - Nr.2 209.lpp.