Laicena, Olga Eiženija

Last changed on Ot, 23/04/2019 - 09:30

Vārds   

Olga Eiženija

Uzvārds   

Laicena

Citas vārda formas   

dz.Skuja, pseidonīms - A.Sīkmane

Dzimis   

1899.gada 25.jūlijā

Miris   

1993.gada 1.augustā

Apbedīts   

Meža kapos

Joma

pedagoģija

Nodarbošanās

literatūras darbiniece

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

 

Pilsēta

Valmiera

Vieta

 

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

Valmierā kopš 1946.gada

Mācījās

Valmieras elementārskolā (1909-1912), Valmieras ģimnāzijā (1912-1915), Valmieras pilsētas ģimnāzijā  (1919-1920)

Darbojās

Valmieras rajona finanšu nodaļā

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Laicena Olga Eiženija (dz. Skuja, Linarda Laicena sieva; 1899.25.VII Valmierā - 1993. 1.VIII Rīgā, apbedīta I Meža kapos) - literatūras darbiniece.

Dzimusi amatnieka ģimenē. Mācījusies Valmieras elementārskolā (1909-1912) un ģimnāzijā (1912-1915), Novgorodas sieviešu ģimnāzijā (1915-1917), Ustjušnas ģimnāzijā (1917-1918) , Valmieras pilsētas ģimnāzijā (1919-1920). 1920. gadā iestājusies LU Lauksaimniecības fakultātē, bet studijas pārtrauc materiālu iemeslu dēļ. Beigusi skolotājas kursus, strādājusi par skolotāju Latgalē, 1922-1923 Slokas 2.pakāpes pamatskolā. 1923 apprecas ar Linardu Laicenu. 1932. VI kopā ar vīru un meitu Fetnu (1924-2001) atstājusi Latviju. Pēc diviem Itālijā pavadītiem mēnešiem ieradusies PSRS, dzīvojusi Ļeņingradā un Maskavā. 1937. IX arestēta, 9 gadus pavadījusi ieslodzījumā kā dzimtenes nodevēja ģimenes locekle. Pēc atbrīvošanas no nometnes 1946. gadā atgriezusies Latvijā, apmetusies pie vecākiem Valmierā, jo Rīgā dzīvot bija aizliegts. Strādājusi Valmieras rajona Finanšu nodaļā par nodokļu inspektori (1947-1951), atlaista no darba kā politiski neuzticama. Kopš 1953. gada dzīvo Rīgā. 1954. gadā reabilitēta.
Olga Laicena bijusi žurnāla "Kreisā Fronte" atbildīgā redaktore (no 1929 g. Nr.3. līdz 1930 g. Nr.5/6.), tulkojusi tā informācijas lappusei ārzemju preses materiālus, slovāku rakstnieka P.Jilemnicka, čehu rakstnieka I.Olbrahta darbu fragmentus, rakstījusi nelielus rakstus.
Sirmā vecumā, būdama smagi slima un gandrīz zaudējusi redzi, Olga Laicena savas atmiņas par Linardu Laicenu, Maskavā un Ļeņingradā sastaptajiem rakstniekiem (P.Ķikutu, Sudrabu Edžu u.c.) nodiktēja mazmeitai - Latvijas Nacionālās bibliotēkas galvenai bibliogrāfei Annai Laicenai (dz. 1950), kas tās sagatavoja publikācijai laikrakstā "Literatūra un Māksla" (1987, 24.VII, 23.X, 1988, 4.XI). Šajā laikrakstā publicēts arī Olgas Laicenas emocionāls stāstījums - "Atmiņu mezgli par Pāvilu Rozīti" (1994, 17.VI, 1.-15.VIII) .

Pseidonīms A.Sīkmane.

 
Literatūra:

  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - Rīga: Zinātne, 2003. - 343. lpp.
  • Kalnača B. Olga Laicena // Literatūra un Māksla, 1993. 6.VIII
  • Tabūns B. Linards Laicens. - Rīga, 1972
  • Laicena, Anna Fetna Ribaka :[rakstn. un polit. darbin. Linarda Laicena (1883-1938) un skolot. Olgas Laicenas (1899-1993) meitas piemiņai (1924-2001)] // Literatūra un Māksla Latvijā - 2001. - 10.maijs 15.lpp.


  
Elektroniskie resursi:

Par Olgu Laicenu laikrakstā "Liesma"