Lesiņš, Knuts

Last changed on Pr, 17/10/2022 - 12:49

Vārds   

Knuts

Uzvārds   

Lesiņš

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1909. gada 28. martā

Miris   

2000. gada 1. janvārī

Apbedīts   

 

Joma

literatūra, mūzika, publicistika

Nodarbošanās

rakstnieks, komponists, pianists, mūzikas kritķis, pedagogs

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Krievija

Rajons / Apriņķis / Novads   

 

Pilsēta

Pēterburga

Vieta

 

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

Valmierā

Mācījās

 

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Lesiņš Knuts (1909.28.III Pēterburgā - 2000. 1. I, Mineapolē, ASV; rakstnieka Valža Lesiņa dēls) 

Līdz 1920. gadam dzīvojis Krievijā, pēc tam - Lucas muižā, Ģīmes dzirnavās, Valmierā. Beidzis 2. Rīgas valsts ģimnāziju. 1932. gadā absolvējis Latvijas konservatorijas klavieru klasi, iegūstot brīvmākslinieka diplomu. Studējis jurisprudenci Latvijas Universitātē. Darbojies žurnālistikā, mūzikas kritikā, bijis laikraksta "Brīvā Zeme" mūzikas kritiķis. Nacionālās operas dramaturgs (1936-1940, 1941-44). 1944. gadā emigrējis uz Vāciju, 1950. gadā devies uz ASV, kur strādājis par mūzikas pedagogu privātstudijā.
Pirmā publikācija - novele "Atzīšanās" žurnālā "Daugava" 1929. gadā (8. nr.) Publicējies arī laikrakstos "Latvis" un žurnālā "Piesaule". Stāstu krājumā "Piesaule" (1938) tēloti nervozi, liktenīgu kaislību, ilūziju pārpilni, taču lepna rakstura cilvēki, kuru psiholoģiskās pretrunas risinās traģiski. Romānā "Mīlestības zīmogs" (1943) rādīts mākslinieka darbs kā dzīves vērtības mērs, akcentēta mīlestības loma jaunradē. Stāstu un noveļu krājumā "Atstari" (1946) tēloti neikdienišķi cilvēki un viņu likteņi, tagadnes un pagātnes notikumu saistība, mīlestības sarežģījumi. Krājumā "Lepnās sirdis" (1952), "Aklā iela" (1955) dominē mirkļa nozīmīguma apcere, ireālas, mistiskas noskaņas. Tēlojumu un aprakstu krājumā "Zem svešām zvaigznēm" (1956) dokumentēta latviešu dzīve trimdā, ir kultūras un saimnieciskās dzīves problēmraksti, kā arī dabas poētiski tēlojumi. Romānā "Janka Muzikants" (1950) mūziķa izaugsme tēlota kā arvien intensīvāka dzīvības un laimes apjauta. Romānā "Pēdējās mājas" (1957) kādas ģimenes iziršana un cilvēku psiholoģiskais diskomforts atsegts uz Latvijas 20. gadsimta 40. gadu vēsturiskā fona. Humoreskas apkopotas krājumā "Lietas, kas kārtojas pašas" (1948). Atsevišķā grāmatā izdota novele "Mūžības vīns" (1949). Liriskā un apceres dzejā krājumā "Smilgas saulrietā" (1962). Lesiņa apceres un kritiskie raksti par mūziku ietverti krājumā "Sejas un problēmas latviešu mūzikā" (1938), sarakstījis arī monogrāfiju par tēlnieku M. Geistautu (1983). Noveļu izlasē "Gredzens un maize" (1988) galvenokārt noveles no citiem krājumiem, kā arī līdz šim nepublicētās. Angļu valodā Lesiņa noveles R.Spīrsas un H. Kundziņa tulkojumā izdotas krājumā "The wine of eternity" ("Mūžibas vīns", 1975), kas ir pirmā latviešu literāta grāmata angļu valodā. Lesiņa novelēm raksturīgas gan notikuma un paradoksa humoristiskas noveles iezīmes, gan analītiski psiholoģiskajām novelēm tipiskie konflikti, kas risināti stilistiski spriegā kompozīcijā ar negaidītu, paradoksālu atrisinājumu. Lesiņa darbu varoņi galvenokārt ir romantiskas ievirzes personības. Daudz rakstījis par mūziku žurnālā "Tilts", "Latvju Mūzika", "Ceļa Zīmes", laikrakstā "Laiks". Komponējis 30 solodziesmas, kā arī instrumentālus skaņdarbus.
 

   
Literatūra:
 

 • Kalve V. Pēdējais romantiķis//Ceļa Zīmes, 1956, 30-31.
 • Rozentāle M. Ar savdabīgu smaidu//Tilts, 1963, 54/55.
 • Zeltiņš T. Tuvos un tālos ciemos. Ņujorka, 1977.
 • Gāters A. Knuta Lesiņa literārie darbi//K. Lesiņš. Gredzens un maize. B.v., 1988.
 • Lesiņš K. Atmiņu bārkstis//Liesma, 1992, 7., 10.,14.I.
 • Čākurs J. Ieskats Knuta Lesiņa prozā//LM, 1994, 1. IV.
 • Smilktiņa B. Knuts Lesiņš//Latviešu rakstnieku portreti. 20. un 30. gadu rakstnieki. R., 1994.
 • Lūse D. Latviešu trimdas proza. R., 2000.
 • Silenieks J. Knuts Lesiņš: mūsdienu renesanses intelektuālis//Laiks, 2000, 22.I. 10.Latviešu rakstniecība biogrāfijās.- Rīga: Zinātne, 2003.- 363.-364.lpp.
 • Knuts Lesiņš//Es viņu pazīstu. - Rīga:Biogrāfiskā arhīva apg.,1939.-306. lpp.
 • Lesiņš K. Latviešu rakstnieka uzdevums trimdā// Zem svešām zvaigznēm.-V. Dīķa apgāds,1956.-439.,444.lpp.
 • Lesiņš K. Mākoņu tēli//Trimdas rakstnieki. - Viļa Štāla apgāds,1947.-3.d.-131.lpp.
 • Eglītis A. Knuta Lesiņa 40 gadi// Laiks,Latvju Mēnešraksts.-1949.-Nr.33.-100.lpp.
 • Cīrulis J. Muzikanta piezīmes// Literatūra.-Kanāda,1961.-108.lpp
 • Vētra M.Mans Baltais Nams.-Halifaksa,1954.-237.-239.lpp.
 • Knuta-Valda Lesiņu mūzikas studijas 10 gadi//Tilts.-1961.-Nr.42/43.
 • Daukste-Silasproģe I.Latviešu literārā dzīve un latviešu lieratūra bēgļu gados Vācijā 1944-1950.-Rīga:Zinātne,2002.
 • Latviešu literatūras vēsture.-Rīga:Literatūra,1935,6.sēj.-345.lpp.
 • Briedis Andris. Atmiņā-skolas un jaunības gadi : [Par rakstnieku Knutu Lesiņu un viņa atceri "Valmiera"] // Liesma. - (1997.). - 16.jūlijs, 4.lpp. : ģīm.
 • Briedis Andris. Paldies no Amerikas : [sakarā ar rakstn., mūziķa, bij. valmierieša Knuta Lesiņa 90 gadu jub. svinībām Mineapolē] // Liesma. - 1999. - 17.apr. - 4.lpp.
 • Briedis Andris. Knutam Lesiņam - 90 : [par rakstnieku, muzikologu] // Liesma. - (1999). - 26.marts, 4.lpp.
 • Briedis Andris. Knuts Lesiņš mūžībā : [sakarā ar rakstnieka, mūziķa K.Lesiņa (1909-1999) nāvi] // Liesma. - (2000). - 14.janv., 5.lpp.
 • Bomiks Aivars. Knutu Lesiņu atceroties : [sakarā ar komponista, pianista, pedagoga un rakstnieka K.Lesiņa nāvi] // Liesma. - (2000). - 5.febr., 6.lpp.


   
Elektroniskie resursi:

Knuta Lesiņa darbi Valmieras un novadu bibliotēkās