Rasupe, Marta

Last changed on Ot, 23/04/2019 - 09:40

Vārds   

Marta

Uzvārds   

Rasupe

Citas vārda formas   

 

Dzimis   

1900.gada 12. maijā

Miris   

1982.gada 20.decembrī

Apbedīts   

Benevento kapos, Romā, Itālijā

Joma

filoloģija

Nodarbošanās

literatūrzinātniece, tulkotāja

 

Dzimšanas vieta:

Valsts

Latvija

Rajons / Apriņķis / Novads   

Valmieras pagasts

Pilsēta

 

Vieta

 

Mājas

 

 

Saistība ar novadu:

Dzīvoja

 

Mācījās

Valmieras apriņķa skolās

Darbojās

 

Vieta Valmieras raj.

 

Piezīmes   

 

Apbalvojumi

 

Dzīve un radošā darbība:

Rasupe Marta (1900.12.V Valmieras pag. - 1982.20.XII Romā, Itālijā, apbed. Benevento kapos) - literatūrzinātniece, tulkotāja
Dzimusi zemnieku ģimenē. Mācījusies Valmieras apriņķa skolās. Studējusi Latvijas Universitātes romāņu filoloģiju, studijas kā Latvijas valsts stipendiāte turpinājusi Romas universitātē, kuru beigusi 1936, iegūstot filoloģijas doktora grādu. 1936 - 1939 lektore Neapoles Austrumu institūtā, 1939 - 1966 latviešu valodas nodaļas vadītāja Romas universitātē. 60. un 70. gados Vatikāna radio latviešu programmas līdzstrādniece.
Tulkojusi itāļu valodā (kopā ar E. Serru) R. Blaumaņa "Salna pavasarī", K. Skalbes "Kaķīša dzirnavas" (abi 1945), J. Raiņa "Jāzeps un viņa brāļi" (1949) un citus latviešu autoru darbus. Sastādījusi latviešu dzejas antoloģiju itāļu valodā "Poeti lettoni contemporanei" ("Latviešu mūsdienu dzejnieki", 1946, saīsināts izdevums 1963), kuras ievadā plašs Rasupes apcerējums par latviešu literatūru un tās ievērojamākajiem pārstāvjiem. Sastādījusi un tulkojusi latviešu pasaku un teiku izlasi "Leggende baltiche" ("Baltiešu teiksmas", 1949). Raksti par latviešu literatūru, mākslu un kultūru publicēti Itālijas periodikā un enciklopēdiskajos izdevumos. Kopā ar A. Spekki sarakstīta grāmata par Latviju "La Lettonia" .

   
Literatūra:

  • Ekmanis R. Marta Rasupe - Latviešu kultūras vērtību popularizētāja Itālijā // Izglītība un Kultūra, 1994, 9. VI.
  • Latviešu rakstniecība biogrāfijās. - R.: Zinātne, 2003. - 477 lpp.
  • Šmite Astra. Marta Rasupe - Latvijas balss Itālijā : [par bijušo Valmieras pils. iedzīvotāju, filoloģijas doktori, tulk. Martu Rasupi] / Astra Šmite ; Marta Rasupe, Juris Soikāns, Etīna Līgate. - (Vēsture). - ISSN 1691-0397 // Liesma. - (pielik. "Valmierietis"). - Nr.167 (2005, 26.okt.), 4.lpp. : fotogr. 


 
Elektroniskie resursi:

Materiāls par Martai Rasupei veltīto izstādi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 2005.gadā